اشخاصی که زیاد عمر کردند(400تا500سال)قسمت چهارم

درباره کسانی که بین چهارصد تا پاصد سال عمر کردند.

1- عمر بن جمه دوسی:400 سال عمر کرد.

2- حرث بن مضاض جرهمی:برادر اسماعیل از فرزندان جرهم بن عامر شالخ بن ارفخشد بن نوح 400 سال عمر کرد.

3- بنیاس:از پادشاهان کلدانی 400سال عمر کرد.

4- قبطیم:از فراعنه مصر 480 سال عمر کرد.

5- قفطربم:از فراعنه مصر 400 سال عمر کرد.

6- کشن:از پادشاهان هند:400سال عمر کرد.

7- عبد شمس بن یشخب یعرب بن قحطان:مقلب به سباء که در قران کریم به او اشاره شده 400 سال عمر کرد.

8- دوید بن زید بن نهد قضاعی:456 سال عمر کرد.

9- زهیر بن جناب بن عبدالله بن کنانة بن عوف قضاعی:420 سال عمر کرد.

10- الیسع بن خطوب:از پیغمبران بنی اسرائیل 402 سال عمر کرد.

11- عینان:از پادشاهان مصر 400 سال عمر کرد.

12- شالخ 493سال عمر کرد.

13- تبع نزاری:420 سال درزمان فترت عیسی و 60 سال هم در عصر اسلام عمر کرد.

14- سلمان فارسی:400سال عمر کرد. بلکه در نفس الرحمن با نقل از شیخ ما صدوق(ره)گفته مدت 400 سال در انتظار قیام قائم یعنی سید اولین و آخرین محمد(ص)بود تا آن که به ولادت آن حضرت مژده یافت.


برچسب ها :
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 126490
تعداد نوشته ها : 644
تعداد نظرات : 247
Rss