اشخاصی که زیاد عمر کردند(300تا400سال)قسمت سوم

درباره کسانی که مابین سیصد تا چهارصد سال عمر کردند.

1- ربیع بن صنبع فزاری:380 سال عمر کرد.او اسلام را درک کرد ولی مسلمان نشد.

2- عامر بن شالح:340 سال عمر کرد.

3- اکثم بن سیفی اسدی تمیمی:330 سال عمر کرد او مردی دانشمند و محترم بود که درعرب کسی بر او برتری نداشت.

4- کعب بن رداد بن هلال بن کعب:300 سال عمر کرد. او از زندگی خسته شده بود.

5- ذوجدن حمیری:300 سال عمر کرد.

6- عبد بن شرید جرهمی:313 سال عمر کرد و گفته می شود او 350 سال عمر کرده.

7- امد بن لبد:360 سال عمر کرد.

8- جعفر بن قرط جهنی:300 سال و زمان اسلام را درک کرد و مسلمان شد.

9- شریح بن عبدالله جعفی:که از سعدالعشیره بود و 300 سال عمر کرد.

10- ربیعة بن کعب بن زید،از بنی تمیم:330 سال کرد و زمان اسلام را درک کرد و مسلمان شد.

11- عمرو بن ربیعة بن کعب:ملقب بمستوعز 320 سال عمر کرد.

12- عبید بن ابرص:300 سال عمر کرد.

13- رولة بن کعب بن اذهل بن قیس نخعی:300 سال عمر کرد.

14- عمرو بن ربیعة لحی:340 سال عمر کرد.

15- عوف بن کنانه کلبی:300 سال عمر کرد.

16- سوی بن کاهن:300 سال عمر کرد.

17- عبدالمسیح بن بقیله: 350 سال عمر کرد. او زمان اسلام را درک نمود اما مسلمان نشد.

18- ذوالاصبغ عدوانی:300 سال عمر کرد. نام او محرث بن ربیعه بود او چهار دختر داشت.

19- کهلان بن سبا:از پادشاهان یمن،300 سال عمر کرد.

20- عمرو بن تمیم بن مر بن عد بن طانچه بن الیاس بن نصر ناصح ذوالاکتاب:380 سال عمر کرد.

21- اسطرماس بن فاعور بن بریح بن عابور بن یافث بن نوح:از پادشاهان چین بود سلطنت او 300 سال و چندی طول کشید.


برچسب ها :
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 126908
تعداد نوشته ها : 644
تعداد نظرات : 247
Rss