پنج وارونه
جمعه 22 4 1386 17:56
 
پنج وارونه چه معنا دارد؟
خواهر كوچكم از من پرسید
پنج وارونه چه معنا دارد؟
من به او خندیدم.
كمی آزرده و حیرتزده گفت:
روی دیوار و درختان دیدم
باز هم خندیدم
 
گفت دیروز خودم دیدم
مهران پسر همسایه
پنج وارونه به مینو می داد.
 
 آن قدر خنده برم داشت كه طفلك ترسید
بغلش كردم و بوسیدم و با خود گفتم:
 
بعدها وقتی بارش بی وقفه درد
سقف كوتاه دلت را خم كرد
 
 
بی گمان می فهمی
 
پنج وارونه چه معنا دارد؟

برچسب ها :
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 125927
تعداد نوشته ها : 644
تعداد نظرات : 247
Rss