کوتاه،جذاب،خواندنی
پنج شنبه 6 2 1386 22:59

کوتاه،جذاب،خواندنی

                       

-بیچاره کسی است که رویایی در ذهن نمی پروراند زیرا اهداف از رویا ریشه می گیرند.

- راه نفوذ در دیگران دانستن آرزو هایشان است.

- در جوانی ما به سوی مشکلات می شتابیم و در پیری مشکلات به سوی ما می آیند.

- خداوند جوانی که جوانی نمی کند به دیده تحسین می نگرد.

-افسوس که جوان نمی دادند و پیر نمیتواند.

- برای انسان آرزو و امید همچون آب برای ماهی است.

- بهترین کار ها اینست که در جوانی دانش بیاموزی و در پیری بکار ببندی.

- گروهی از ما آنچنان حواسمان به چیزهایی است که نداریم که دیگر نمیتوانیم از آنچه که داریم لذت ببریم.

-وقتی هدفی را مشخص می کنید از خود بپرسید بهای احتمالی آن چه می باشد.

- سرنوشت و آینده ما همان است که ما می اندیشیم و فکر می کنیم.

- چه کار داری که راهنما کیست ، ببین راهننمایی چیست؟

- ذهن ما گرانبهاترین دارایی ماست.

- تفکر از مشکل ترین کارهاست لذا تنها معدودی از انسانها به آن می پردازند.

- تو را برای آن آفریده اند که هر روز بهتر بیاندیشی.

- هر آنچه هستیم نتیجه افکاری است که داشته ایم.

- کسی که بدون فکر کردن حرف می زند همانند صیادی است که بدون نشانه تیر خالی کند.

- سعی کنید در آن واحد تنها به یک چیز بیندیشید.

- جهان هر کس به اندازه مسعت فکر اوست.

- کسی که به فکر انتقام باشد همیشه زخم های خود را تازه نگه می دارد.

- همانطوریکه جامه کهنه را از تن دور میکنی ، اندیشه کنه را نیز دور کن.

- تمام افکار خود را روی کاری که دارید متمرکز سازید ، پرتو های خورشید نمی سوزانند مگر آنکه در یک نقطه متمرکز شوند.

- بدون تعقیب هدف معینی زندگی لذتی ندارد.

                       


برچسب ها :
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 127074
تعداد نوشته ها : 644
تعداد نظرات : 247
Rss