.::. چند پیام کوتاه: .::.
يکشنبه 11 4 1385 0:4

 

 

                                                                                 .::. چند پیام کوتاه: .::.

 

 

                                                                                      

.::. To a brave man, good and bad luck are like his right and left hand, He uses both.

.::. برای یک مرد شجاع، خوشبختی و بدبختی مانند دست راست و چپش است. او هر دو را به کار می برد.

 

.::. What do we live for if not to make the world less difficult for each other?

.::. اگر دنیا را برای یکدیگر آسانتر نسازیم، پس برای چه زندگی می کنیم؟

 

.::. You can’t keep trouble from coming, but there is on need to give it a chair to sit on.

.::. شما نمی توانید از آمدن ناراحتی و زحمت جلوگیری کنید، ولی احتیاجی هم نیست که به آن یک صندلی بدهید تا بنشیند.


برچسب ها :
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 254946
تعداد نوشته ها : 644
تعداد نظرات : 247
Rss