چگونه لباس مناسب انتخاب کنيم

اصول كلی

۱- همواره لباسی را بپوشید كه كاملا اندازه شما باشد.

۲- پوشیدن لباسهای بزرگ تنها اندام شما را اغـراق آمـیـز تـر جـلوه داده و آنـها را پنهان نمیكند.

۳- بیشتر سعی كنید تنها در زمانی كه كمر باریكی دارید از كمر بند استفاده كنید.

۴- پارچـه هـای سـنگین مانـند پـشمـی، بافـتنی و چرمی شما را سنگین وزن تر جلوه میدهند.

۵- پارچه های سبك وزن مانند كتان، نخی شما را لاغر تر جلوه میدهند.

۶- رنگهای تیره شما را لاغر تر و كوچك تر میكنند.

۷- رنگهای روشن شما را بزرگتر و حجیم تر میكنند.

۸- لباسهای بالا تنه و پایین تنه یكرنگ شما را لاغر تر جلوه میدهند.

۹- لباسهای بالا تنه و پایین تنه با رنگهای متفاوت شما را بلند قد تر میكند.

۱۰- لباسهای یقه بلند گردن را كوتاه تر میكند.

۱۱- گردن بند كوتاه نیز گردن را كوتاه تر میكند.

۱۲- روسـری كـه به سـمت پـایین آویزان شـده باشد، قـد شما را بلند تر جلوه میدهد.

۱۳- خالكوبی پـیـرامـون گـردن و روی شــانـه هـا سبـب چهار شانه تر شدن شما میگردد.

۱۴- لـبـاس بـا خطوط افقی شما را چاق تـر و بـا خـطـوط عمودی شما را لاغر تر جلوه میدهـد.

بـرای لاغر تر و بلند قد تر بنظر رسیدن نكات زیر را رعایت كنید: 

۱- لباسهای كاملا اندازه بپوشید لباسهای خیلی كوچـك و خیلی بزرگ تنها شما را چاق تر نشان میدهند.

۲- لباسهای یكدشت یكرنگ بپوشید. تـرجیـحا یـكرنـگ از سر تا نوك پا.

۳- از پـوشیـده لبـاسـهای با طرح برجسته و پارچـه هـای زمخت خود داری كنید.

۴- لباسهای تیره رنگ با پارچه های نازك و نرم بپوشید.

۵- شلوار را در ناحیه كمر بالا بیاورید نه پایین تر.

۶- كراوات با پهنای متوسط پوشیده و حتما طول آن تا كمر برسد.

۷- از پوشیدن لباسهای با نقش و نگار شلوغ خودداری ورزید.

۸- لباس با طرح راه راه عمودی بپوشید.

۹- از داشتن ملزومات بیش از حد خود داری كنید.

۱۰- كفش پاشنه بلند به پا كنید.

برای كوتاه تر و چاق تر بنظر رسیدن نكات زیر را رعایت كنید:

۱- لباسهای با رنگ متفاوت بپوشید.

۲- رنگهای روشن و پر رنگ بپوشید.

۳- كراوات پهن تر بپوشید.

۴- لباسهای چند لایه به تن كنید.

۵- كفش بدون پاشنه و ظریف بپوشید.

۶- شلوار تمام قد بپوشید.

۷- از پوشیدن لباسهای سرتاسر یكرنگ بپرهیزید.

۸- لباس با طرح راه راه عمودی و كراوات باریك نپوشید.

چگونه ست كنیم

۱- رنگ جوراب باید همرنگ و یا تیره تر از شلوار باشد.

۲- رنگ كمربند با رنگ كفش باید یكسان باشد.

۳- كـت و شلـوار خــاكستـری و سرمه ای با كفش مشكی، و كـت و شـلـوار قـهـوه ای و زیتونی با كفش قهوه ای ست است.

●● نكات ست كردن لباس برای زنان...

زنان قد بلند

۱- از كمر بند پهن استفاده كنید.

۲- از دامن خیلی كوتاه و خیلی بلند پرهیز كنید.

۳- بهتر اسـت پـیـراهن خـود را داخـل شـلـوار و دامـن تــو

بگزارید تا خط عمودی كمرتان نمایانتر گردد.

۴- لباس نقش دار و طرح خطوط افقی بپوشید.

۵- دامن بلند و یا دمپا گشاد بپوشید.

۶- لباسهای سر تا پا یكرنگ نپوشید.

۷- از گردنبند و گوشواره كوچك استفاده نكنید.

۸- كیف دستی كوچك حمل نكنید.

۹- شلوار راسته بپوشید.

۱۰- تاپ نپوشید.

۱۱- كـفش پاشنه بلند نپوشید و از كفـش انـدكـی لـژ دار استفاده كنید.

زنان قد كوتاه و ریز نقش

۱- لباس با طرح راه راه افقی نپوشید.

۲- از لباس هـای رنگارنـگ، ملزومات بــزرگ و شلوار دمـپا گشاد و یا پاچه های تا شده استفاده كنید.

۳- دامن كوتاه با نقش و نگار بزرگ نپوشید.

۴- لبـاس هـای یـكرنـگ و شـلوار راســته و لباس تــنـگ و ملزومات كوچك استفاده كنید.

۵- خطوط عمودی و لباسهای یقه هفت بدن را كشیده تر میكنند.

۶- كفش كمی نوك تیز بپوشید.

۷- كفش پاشنه بلند بپوشید.

۸- از كمر بند باریك استفاده كنید.

زنان چاق

۱- لباسهای یكدست یكرنگ بپوشید.

۲- از كت و ژاكت بلند با دكمه های باز استفاده كنید.

۳- از روسری شالی استفاده كنید.

۴- گردنبند دراز شما را لاغر تر میكند.

۵- كفش پاشنه بلند بپوشید.

۶- لـبـاس یقه هفت و قلبی شكل، گـردن را كشـیـده تـرمیكند.

۷- ژاكت بلند بدون اپل بپوشید.

۸- لباسهای تیره رنگ بپوشید.

●● نكات ست كردن لباس برای مردان...

مردان قد بلند

۱- لباسهای یكدست یكرنگ نپوشید.

۲- لباسها و شلوارهای زیپدار نپوشید.

۳- كـت و شـلوار بـا خـطـوط راه راه بـا خـطـوط عـمــودی و كراوات باریك و ژاكت كه طولش تا روی كمر است نپوشید.

مردان قد كوتاه

۱- كفش بوت و ساق بلند نپوشید آنها شما را قد بلندتر نمیكنند.

۲- شلوار پاچه كوتاه و یا پاچه تا شده نپوشید.

۳- لباس آستین دار به تن كنید.

۴- از نقش و نگار عمودی راه راه عمودی و شلوار راسته و كراوات باریك استفاده كنید.

مردان لاغر

۱- كراوات باریك و پیراهن و یا تیشرت یقه هفت نپوشید.

۲- لباسهای براق و با خطوط عمودی و چسبان نپوشید.

۳- كت و شلوار اپل دار بپوشید.

۴- شلوار بگی بپوشید.

۵- پلوور حجیم و یقه اسكی بپوشید.

مردان چاق

۱- ژاكت اپل دار نپوشید.

۲- كراوات زرق و برق دار نزنید.

۳- دكمه پیراهن را تا انتها و بالا نبندید.

۴- ساعت باریك به دست نكنید.

۵- پلوور حجیم و یقه اسكی نپوشید.

۶- بلوز و پیراهن یقه هفت نپوشید.

۷- شلوار تنگ نپوشید.

۸- لباس با خطوط عمودی و كراوات یكرنگ استفاده كنید.

۹- از لباسهای تیره رنگ استفاده كنید.

مردان شكم بزرگ

۱- جلیقه و یا هر چیزی كه روی شكم بیافتد و به آن فشار بیاورد را نپوشید.

۲- شلوار را روی شكم خود نیاورید.

۳- لباسهای براق و یا روشن نپوشید.

۴- لباسهای گشاد و تیره رنگ بپوشید.

۵- كراوات پهن بزنید كه تا خط كمر بلند باشد.

۶- ژاكت و شلوار یكرنگ بپوشيد

.....


برچسب ها :
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 126852
تعداد نوشته ها : 644
تعداد نظرات : 247
Rss