Talking مردان بزرگ تاریخ در مورد زنان چه می گویند؟

اگر می خواهید اندازه تمدن و پیشرفت ملتی را بدانید ، به زنان آن ملت
نگاه کنید (ناپلئون)
حساسیت،عشق،تحمل و فداکاری زندگی زنان را تشکیل می دهند (بالزاک)
زیبایی زن ثروتی است زوال ناپذیر اما اخلاق خوب نعمتی است لایزال (جرجی
زیدان)
زن کودکی است که با اندکی تبسم ، خندان می شود و با کمترین بی مهری
گریان می شود (هرود)
به هیچ زنی بر نخورده ام که حداقل یک نشانه مثبت در او نباشد (موریس
مترلینگ)
یک زن کامل کسی است که بداند چگونه فرمانروایی کند (ویکتور هوگو)
زنانی که می خواهند مرد باشند زنانی هستند که نمی دانند زن هستند
(الکساندر دوما)
زن شریک زندگی و یار ساعات درماندگی است (گوته)
یک زن چیزی جز شوهر نمی خواهد اما وقتی به او رسید همه چیز می خواهد
(شکسپیر)
بزرگترین دشمن زن بی حوصلگی اوست (پل ژانه)

برچسب ها :
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 127069
تعداد نوشته ها : 644
تعداد نظرات : 247
Rss