تغذیه در قرآن و حدیث(2)
سه شنبه 28 6 1385 9:48

تغذيه در قرآن و حديث(2)


قرآن:

1- رويانديم در آن (زمين) دانه را * و انگور و علوفه را * و زيتون و خرما را * و باغ هاي پردرخت را * و ميوه و چراگاه را * تا از آن بهره مند شويد. (سوره عبس 32-29)

2 – خداوند «دام ها را براي شما آفريد» و از آنها مي خوريد. (سوره نحل-5)

3 - اوست آنکه دريا را مسخر شما ساخت تا از آن گوشتي تر و تازه بخوريد... (سوره نحل- 14)

4 - در دام ها براي شما عبرتي است که به شما از شير آنها مي نوشانيم. (سوره مؤمنون-21)

5 - بيرون مي آيد از شکم هاي آنها (زنبور عسل) ، نوشيدني که رنگ هاي گوناگون دارد و در آن شفايي است براي مردمان ... .(سوره نحل-69)

احاديث:

1- نان

پيامبر (ص): خدايا به نان ما برکت ده و ميان ما و آن جدايي مينداز که اگر نان نبود نه مي توانستيم روزه بگيريم، نه نماز بخوانيم و نه ديگر واجبات پرورگار خويش را بجا آوريم. (کافي 6/287)

امام صادق (ع): تن بر نان بنا شده است. (کافي 6/286)

امام صادق (ع): اصل معاش آدمي و زندگي او ، نان است و آب. (بحار 87/3)

2- گوشت

پيامبر (ص) به روايت امام صادق (ع): بر شما باد خوردن گوشت، چون گوشت، براي آدمي گوشت مي آورد. هر کسي چهل روز بر او بگذرد و در آن فاصله گوشت نخورده باشد، بدخُلق خواهد شد و هر کسي بدخلق شد، به او گوشت بخورانيد. (وسائل 17/26)

پيامبر(ص) به روايت امام صادق (ع): آقاي خوراک دنيا و آخرت گوشت است و آقاي نوشابه هاي دنيا و آخرت آب. (وسائل 17/27)

 پيامبر (ص): خدايا به نان ما برکت ده و ميان ما و آن جدايي مينداز که اگر نان نبود نه مي توانستيم روزه بگيريم، نه نماز بخوانيم و نه ديگر واجبات پرورگار خويش را بجا آوريم.

پيامبر(ص) به روايت امام صادق (ع): هر کسي چهل روز بر او بگذرد و گوشت نخورده باشد، بايد قرض الحسنه بگيرد و گوشت بخورد. (وسائل 17/26)

امام علي (ع) به روايت امام صادق (ع ): چون مسلماني سست و ضعيف شود، لازم است گوشت و شير بخورد که خداي بزرگ نيرو را در آنها آفريده است. (خصال 2/617)

امام باقر(ع ): آقاي خوراکي ها گوشت است. (بحار 66/60)

  پيامبر (ص) : هر کسي چهل روز گوشت نخورد، بداخلاق خواهد شد و هر کسي بداخلاق شد، به او گوشت بخورانيد.

امام صادق (ع): گوشت از گوشت به رويش مي آيد و هر کسي آن را چهل روز ترک کند ، خلق او بد مي شود. آن را بخوريد که بر توانايي چشم و گوش شما مي افزايد. (وسائل 17/26)

امام صادق (ع): گوشت بايد هر سه روز يک بار خورده شود که در ماه مي شود ده بار، نه بيش از اين. (کافي – 5/511)

امام حسن عسگري(ع) مي فرمايد: اگر مي خواهي قوت بگيري، گوشت بخور.

3 - شير:

امام علي (ع): شير گاو دارو و درمان است.

امام باقر(ع): رسول خدا (ص) خوراکي اي نمي خورد و نوشابه اي نمي نوشيد مگر اينکه مي گفت: «خدايا آن را بر ما مبارک فرما‌ و آن را براي ما به چيزي نيکوتر از آن تبديلش کن»، يعني خدايا آن را بر ما مبارک فرما و بيشتر از آن بهره ما قرار ده.

4- ميوه:

امام صادق(ع): مرد بايد از هر ميوه عمومي براي خانواده خود بخرد.

5- سبزي ها:

امام صادق: هر چيزي را زينتي است و زينت سفره سبزي خوردن است.

 امام صادق (ع): نخوردن شام، باعث پيري زودرس مي شود.امام صادق (ع): نخوردن شام، باعث پيري زودرس مي شود.

نگهداري تندرستي با خوراک

پيامبر (ص): خوراک شام را فرو نگذاريد، هر چند دانه اي خرماي خشک باشد که من از ترک شام براي امّتم از پيري زودرس هراس دارم، زيرا خوراک شام مايه نيرومندي پير و جوان است.

امام علي (ع): شام پيامبران در آغاز شب است. شام را ترک نکنيد که ترک آن سبب ويراني بدن مي شود.

امام باقر (ع): آغاز ويراني بدن، ترک شام خوردن است.

امام صادق (ع): ترک شام خوردن، مايه پيري زودرس است.


برچسب ها :
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 114761
تعداد نوشته ها : 644
تعداد نظرات : 247
Rss