آداب خوردن گوشت در اسلام
سه شنبه 28 6 1385 9:41

آداب خوردن گوشت در اسلام


انتخاب سر دست يا قسمت هاي جلو

* امام علي (ع): دوست داشتني ترين عضو گوسفند براي پيامبر(ص)، سر دست بود.(التاريخ الکبير،ج6،ص391)

* امام باقر(ع): پيامبر خدا، سردست را خوش مي داشت.(الکافي،ج6،ص315،ح2)

* مسند ابن حنبل ـ به نقل از يحيي بن ابي اسحاق، از مردي از بني غفارـ : فلان کس برايم نقل کرد که براي پيامبر خدا، غذايي از نان و گوشت آوردند. فرمود: «سردست آن را به من بده ».سر دست، به ايشان داده شد و ايشان آن را خوردند.

يحيي مي گويد: از اين خبر فقط به همين صورت، آگاهي دارم.(مسند ابن حنبل،ج2،ص305،ح5089،البداية والنهاية،ج6،ص121)

شستن گوشت پيش از پختن آن

* پيامبر خدا(ص): برادرم عيسي، از شهري گذر کرد و ديد که رنگ چهره هاي مردم آنجا زرد و چشم هايشان کبود است. آنان از بيماري هايي که داشتند، نزد وي اظهار ناراحتي کردند. گفت:«درمان شما نزد خودتان است. شما گوشت را نمي شوييد و مي پزيد و همانطور آن را مي خوريد. در حالي که هيچ چيزي بدون نوعي جنابت، از دنيا نمي رود».

اين مردم از آن پس ،گوشت هاي مصرفيِ خود را شستند و در نتيجه بيماري هايشان از بين رفت.(بحار الانوار،ج14،ص321،ح28 و ج62،ص161،ح6)

نهي از خوردن گوشت خام

* امام باقر(ع): پيامبر خدا از اين که گوشت، خام خورده شود، نهي کرده و مي فرمودند: " تنها درندگان، چنين گوشتي مي خورند.گوشت را هنگامي بخوريد که آفتاب يا آتش، آن را دگرگون ساخته باشد".(الکافي،ج6،ص313،ح1)

*الکافي - به نقل از هشام بن سالم- : از امام صادق(ع) دربار? خوردن گوشت خام پرسيدم.فرمود:" اين، خوراک درندگان است".(الکافي،ج6،ص314،ح2)

* امام رضا(ع): خوردن گوشت خام،در شکم، کِرم پديد مي آورد.(بحارالانوار،ج62،ص321)

هرکس چهل روز پيوسته گوشت بخورد،سنگ دل مي شود و هرکس چهل روز آن را اصلاً نخورد، بدخوي مي گردد.

پرهيز از خوردن گوشت به طور پيوسته و زياد

*پيامبر خدا(ص): هر کس چهل روز پيوسته گوشت بخورد، سنگ دل ميشود.(بحار الانوار،62،ص294)

*امام علي(ع): شکم هايتان را گورستان جانوران نکنيد.(شرح نهج البلاغة،ج1،ص26)

*امام صادق(ع): علي (ع) اعتياد به خوردن گوشت را بد مي شمرد و آن را اعتيادي همچون اعتياد به شراب مي دانست».(بحار الانوار،ج66،ص69،ح57)

* در حديث است که:«هرکس چهل روز پيوسته گوشت بخورد،سنگ دل مي شود و هرکس چهل روز،آن را اصلاً نخورد،بدخوي مي گردد».(ربيع الابرار،ج2،ص706)

نهي از نخوردن گوشت به مدّت چهل روز

*پيامبرخدا (ص): هر کس چهل روز گوشت نخورد، بدخوي مي شود.گوشت بخوريد؛چرا که بر شنوايي تان مي افزايد.(الفردوس،ج3،ص627،ح5960عن الامام علي(ع) )

*پيامبر خدا(ص): بر شما باد خوردن گوشت؛ چرا که گوشت بدن آدم را مي روياند. هر کس چهل روز گوشت نخورد،بدخوي مي شود.(بحار الانوار ،ج66،ص56،ح1و ص58،ح6)

*پيامبر خدا(ص): بر شما باد گوشت؛ چرا که گوشت مي روياند.هر کس بر او چهل صبح بگذرد وگوشت نخورد،بدخوي مي شود.هر کس بدخوي شد،به او گوشت بخورانيد.هر کس چربي آن را بخورد،آن چربي براي او بيماري فرود مي آورد.(بحار الانوار،ج66،ص67،ح43)

*پيامبر خدا(ص): بر شما باد گوشت؛ چرا که هر کس گوشت را چهل روز واگذارد،بدخوي مي شود وهر کس بدخوي شود،خويش را مي آزارد و هر کس خويش را آزُرد، در گوش وي اذان بگوييد.(بحار الانوار،ج66،ص75،ح71)

*پيامبرخدا(ص): هر کس بر او چهل روز بگذرد و گوشت نخورد،بايد به اميد خداوند وام بگيرد و گوشت[بخرد و]بخورد.(بحار الانوار، ج66،ص65،ح36)

* امام علي(ع): گوشت بخوريد؛چرا که گوشت،از گوشت است و گوشت، گوشت مي روياند.هر کس چهل روز گوشت نخورد،بدخوي ميشودو اگر کسي از شما(خواه از انسان ها و خواه از چارپايان) بدخوي شد،در گوشش اذاني کامل بگوييد.(بحار الانوار،ج66،ص67،ح45 و ج84،ص151،ح46)

*امام صادق(ع): گوشت، گوشت مي روياند.هر کس گوشت را چهل روز واگذارد،بد خوي مي شود و هر کس بدخوي شد، در گوشش اذان بگوييد.(بحار الانوار،ج62،ص293)

*امام صادق(ع): گوشت،از گوشت است.هر کس آن را چهل روز واگذاردبدخوي ميشود.آن را بخوريد؛چرا که بر قدرت شنوايي و بينايي مي افزايد.(بحار الانوار،ج66،ص66،ح37 و ج2،ص145،ح511)

*امام صادق(ع): گوشت، گوشت مي روياند وعقل را افزون مي سازد.هر کس آن را وا گذارد،عقلش تباه مي شود.(بحار الانوار،ج66،ص72،ح68)

*الکافي - به نقل از حسين بن خالد- : به امام رضا(ع) گفتم : مردم مي گويند که هر کس سه روز گوشت نخورد،بدخوي ميشود. فرمود:« دروغ گفته اند. امّا هر کس چهل روز گوشت نخورد،خوي و بدن او دگرگون مي شود، چرا که نطفه در مدّت چهل روز [از حالتي به حالت ديگر] تغيير مي يابد».(بحارالانوار،ج66،ص67،ح46)

دفعات خوردن گوشت

*امام صادق(ع): در هر هفته، يک بار گوشت بخوريد و خود و فرزندانتان را بدان عادت ندهيد؛ زيرا موجب اعتيادي همچون اعتياد به شراب مي گردد.نيز آنان را بيش از چهل روز، از آن محروم مداريد؛ چرا که آنان را بدخوي مي کند.(الاصول الستة عشر، ص12عن زيد الزرّاد)

*المحاسن- به نقل از ادريس بن عبداللّه- : نزد امام صادق(ع) بودم. از خوردن گوشت سخن به ميان آورد و فرمود:«[غذا را] يک روز با گوشت بخور، يک روز با شير، و يک روز با چيزي ديگر».(بحار الانوار،ج66،ص70،ح59)

تکمله

*شهيد در الدروس گفته است:

مکروه بودن اعتياد به خوردن گوشت، روايت شده است و نيز اين که اعتيادي همچون اعتياد به شراب مي آورد. همچنين مکروه بودن نخوردن گوشت به مدّت چهل روز و اين که در هر سه روز يک بار خوردن آن مستحب است، روايت شده است. البته اگر به دليل بيماري يا به سبب روزه داشتن ، دو هفته پيوسته گوشت بخورد، اشکالي ندارد. دو بار خوردن گوشت در يک روز هم مکروه است.

نهي از خوردن مغز استخوان

پيامبر خدا(ص): بَدانِ امّت من، کساني هستند که مغز استخوان را مي خورند.(بحار الانوار،ج62،ص293)

پيامبرخدا(ص): نرم? سر استخوان هاي پرندگان را نخوريد؛چرا که سِل مي آورد.(کنز العمّال،ج15،ص264،ح40889)


برچسب ها :
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 116436
تعداد نوشته ها : 644
تعداد نظرات : 247
Rss