نکته ها..
يکشنبه 26 6 1385 8:49

 " بـرای هر کاری از پيش انديشه کنيد ، اين راز بـزرگی است "                     
 هـر کاری را به موقـع انجام دهيد ،  اين بهای مو فـقـيـت شماست "
 " به موقـع بينديشيد ،  اين سر چشمه توانايی شماست "
 
 " به موقـع بازی کنيد ،  اين راز جوان ماندن است "
 " به موقـع مطالعه کنيد ، بنياد دانش براين نهاده شده است "
 " به موقـع بياساييد ، اين روان شما را به ملکوت می رساند "
 
 " زيبا بودن را خواستار باشيد ، هميشه و همه جا خواهيدش يافت "
 " برای تندرستی هميشه بکوشيد ، اين گنجينه بی نظير زندگانی است "
 " به موقع عبادت کنيد ، بنياد تکريم خداوند بر اين است و هوس دنيا پرستی را _
 _ از ذهن دو ر می کند "
 " دوستان خود را باور داشته باشيد و به موقع خودش به ديدارشان برويد ، _

 

 

  " از زندگی استفاده كن قبل از آنكه آنرا از دست بدهی "
 " اگر می خواهيد به هر نوعی در زندگی خود تغيير بوجود بياوريد ، ابتدا كنترل ذهن خود را __ به عهده گيريد  "
 " اگر به كاری كه مي كنيد ايمان داشته باشيد و اگر برای عملی ساختن روياهای خود _
_ دست به تلاش ببريد هركاری امكان پذير و شدنی خواهد بود "
 " هر قدر بيشتر به دنبال نعمتهای خداوند بگرديد، به همان اندازه بيشتر بدست می آوريد "
 " شكوفا شدن استعدادهای بالقوه خود را به بخت و اقبال واگذار نكنيد "
 " خـدايا تـو چگونه زيـسـتـن را به مـن بـياموز مـن خـود چگونه مُـردن را خـواهـم آموخـت "
 " من تا بحال فکـر ميکـردم که راه ِ زندگی کـردن را مي آموزم غافـل از اینکه راه ِ مردن را _
 _ می آموخـتم "
 " انسان با یک دست زندگیش را می سازد و بـا دست دیگـر آنـرا ویـران می کند "
 " تمام گـناههای آدمی از دو گناه بزرگ منشعب می شوند ، بی صبری و اهمال _
 _ به دلیل بی صبری از بهشت رانده شدند و به دلیل اهمال به آن بازنگشتند "
----------------------------
 " بـزرگترين آزادی بشر توانايی تصميم گيری و انتخاب نگرشهای خويشتن است "
 " خود را سرزنش نكنيد، زيرا خود باوري را كاهش مي دهد "
 " سعی كنيد آن كاری را انجام دهيد كه مي خواهيد، سپس مودبانه ، اما محكم تمام _
 _ خواسته های ديگران را نپذيريد "
 " اجازه ندهيد كه محروميتهای شما ، مانع استفاده از نعـمتهايتان شوند "
 " در زمان تنش و فشار عصبی به خاطرات خوش و دوران شيرين زندگيتان فكر كنيد "
 " هيـچ وقت برای لذت بردن از زندگی و برای عوض شدن ديـر نيست "
 " اغلب مردم تقريباً به همان اندازه ای شاد هستند كه ذهن خود را برای آن مهيا كرده اند "
 " مـحرومـيـت استعدادهايی را شكوفـا می سازد كه در خوشيها پوشيده می مانند "
 " اغلب مشكلات در واقع ناشی از فـقدان تـفكر است


برچسب ها :
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 113114
تعداد نوشته ها : 644
تعداد نظرات : 247
Rss