کاریکلماتور
چهارشنبه 8 6 1385 0:7
سايه ام هنگام غروب براي اينكه همراه خورشيد نرود ، پشت سرم قايم مي شود .
اگر باران دريا را قطره قطره به زمين منتقل نكند ، كره زمين را سيل مي برد .
آنقدر آرزو به گور بردم كه محلي براي جسدم باقي نمانده .
شيرين ترين خاطرة زندگي ام خداحافظي آدم پرچانه است .
پا ظريفترين وسيله نقليه است
 قوه جاذبه زمين ، ابرها را مي دوشد .
در بازار بورس ، اخلاق رو به تنزل است .
سايه ام تا گور بدرقه ام كرد .
تنها پناهگاه موش سوراخ است .
كارت شناسائي بهار گل است .

اگر پشت دود به آتش گرم نبود ، آنقدر سر به هوا نبود !
اگر درختان سربه زير بودند ، زرافه گردن كشي نمي كرد
مجرمين با دستهاي قانون نمي ميرند ، آنان با دستهاي انسانهاي ديگر هلاك مي شوند .

برچسب ها :
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 115318
تعداد نوشته ها : 644
تعداد نظرات : 247
Rss