نصیحت:
دوشنبه 30 5 1385 2:20

نصیحت: 

پادشاهی عالمی ربانی را گفت مرا پندی ده وموعظتی کن که به آن رضای خلق وخالق هردوحاصل آید.
گفت :درروز  دادگدایان بده تا خلق ازتوراضی باشندودرشب دادگدایی بده تا خدا از تو راضی باشد.
                                                                                 لطایف الطوایف
 


برچسب ها :
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 115517
تعداد نوشته ها : 644
تعداد نظرات : 247
Rss