عشق..............
سه شنبه 3 5 1385 23:57

عشق اقيانوس وسيعي است که دو ساحل رابه يکديگر پيوند مي دهد
love is wide ocean that  joins two shores
 
           
##############*##############               
 
 زندگي بدون عشق بي معني است و خوبي بدون عشق غير ممکن
life whithout love is none sense and goodness without love is impossible
 
            
##############*##############        

عشق ساکت است اما اگر حرف بزند از هر صدايي بلند تر خواهد بود
love is something silent , but it can be louder than onything when it talks
 
             
##############*##############                            
عشق آن است که همه خواسته ها را براي او آرزو کني
love is when you find yourself spending every wish on him
 
             
##############*##############                        
عشق گلي است که دو باغبان آن را مي پرورانند
love is flower that  is made to bloom by two gardeners
 
              
##############*##############     
 عشق گلي است که در زمين اعتماد مي رويد
love is like a flower which blossoms whit trust
  
               
##############*##############                           
عشق يعني ترس از دست دادن تو
love is afraid of losing you
 
               
##############*##############                     
 
پاسخ عشق است سوال هر چه که باشد
no matter what the question is love is the answer
 
               
##############*##############     
 
وقتي هيچ چيز جز عشق نداشته باشيد آن وقت خواهيد فهميد که عشق براي همه چيز کافيست
when you have nothing left but love than for the first time you become aware that love is enough
 
                
##############*##############                                  
  زماني که همه چيز افتاده است عشق آن چيزي است که بر پا مي ماند
love is the one thing that still stands when all else has fallen
 
                 
##############*##############                            
 
عشق مثل هوايي است که استشمام مي کنيم آن را نمي بينيم اما هميشه احساس و مصرفش مي کنيم و بدون ان خواهيم مرد
love is like the air we breathe it may not always be seen, but it is always felt and used and we will die without it
 
                   
##############*##############          
 
عشق فراموش کردن خود در وجود کسي است که هميشه و در همه حال شما را به ياد دارد
love is totally forgetting yourself to someone that is always remembering you at all times


برچسب ها :
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 114760
تعداد نوشته ها : 644
تعداد نظرات : 247
Rss