شلوار اختراع کیست؟
دوشنبه 5 4 1385 2:40
شلوار اختراع كيست؟

در آسيا، هم مردان و هم زنان از شلوار استقبال كردند و اين رسم و عادت تا به امروز هم به خيلي نقاط سرايت كرده است.
قبايلي كه در شمال اروپا و آسيا ميزيستند، شلوار را اختراع كردند سپس ساكنين نواحي جنوبي تر، اين عقيده را بعاريت گرفتند .
ولي به ظاهر آنكه فرمانروايان روم، از سلطه و قدرت روزافزون اين قبايل شمال بيمناك بودند، پوشيدن شلوار را تحريم كردند .
بطوريكه هر فرد رومي كه جرات پوشيدن آنرا پيدا ميكرد، بي درنگ به اعدام محكوم مي گرديد ولي در طول قرون وسطي اين تعصب رومي ها، بتدريج از ميان رفت در آسيا، هم مردان و هم زنان از شلوار استقبال كردند و اين رسم و عادت تا به امروز هم به خيلي نقاط سرايت كرده است در برخي از قسمتهای آسيای مركزی ، دخترها از نوعي شلوار گشاد باصطلاح رمده استفاده ميكنند كه در اروپا نوعي دامن مد روز بشمار ميرود.برچسب ها :
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 263256
تعداد نوشته ها : 644
تعداد نظرات : 247
Rss