۱- لا تخلو الارض من قائم بحجة (اما) ظاهر مشهور، أو خاف مغمور، لئلا تبطل حجج الله و بیناته

معنی : زمین از برپا دارنده حجت تهى نباشد، چه او آشکار باشد و مشهور و چه مخفى و پنهان، و این از آن روست که حجتها و بینات الهى باطل نشود.

ینابیع المودة، ج 1 ، ص 89، ح 34 ، اکمال الدین، ص 291 ، ح 2، نهج البلاغه ، ج 4 ، ص 37 خطبه 147

------------------------------------------------------------------

۲- إن القائم منا إذا قام لم یکن لا حد فى عنقه بیعة، فلذلک تخفى ولادته و یغیب شخصه

معنی : قائم از ما چون قیام کند، بیعت هیچ کس را در گردن ندارد، و به همین علت است که در نهان متولد مى شود و از دیده ها پنهان مى گردد.

اکمال الدین ص 303 ، ح 14 ، بحار الانوار، ج 51 ، ص 109 ، ح 1 ، اعلام الورى ، ج 2 ص 229


دسته ها :
X