مبانی فکری و نظری انقلاب(1) چاپ ایمیل
Sunday, 04 January 2009-15:29
انقلابهای دنیا ، معمولا" ویژگیهای خود را دارند و اهداف مختلفی را دنبال می کنند . انقلابهای بزرگ ، غالبا" اهداف بزرگی دارند که انقلاب به خاطر تحقق آن آرمانها شکل گرفته است . انقلاب شکوهمند اسلامی ایران ، از لحاظ مبانی فکری و شاخصه های نظری ، بسیار غنی ، فراگیر و ژرف نگر است . با نگاهی به آرمانهای این انقلاب عظیم مردمی در می یابیم که آرمانهای انقلاب اسلامی تنها به سرحدات جغرافیایی ایران و حتی خاورمیانه محدود نیست ، بلکه اکثر آنها جهانشمول است . این آرمانها می تواند بر جنبه های مختلف زندگی فردی و اجتماعی بشر تاثیر بگذارد .

ویژگی مهم انقلاب ایران ، ماهیت اسلامی آن است . درواقع انقلاب اسلامی با هویت دینی آن ، از دیگر انقلابها و قیامهای جهان متمایز می شود . سایر ویژگیهای انقلاب نیز به طور مستقیم یا غیر مستقیم از درونمایه اسلامی آن تاثیر پذیرفته است . خصوصیات و آرمانهایی چون معنویت گرایی ، احیای تفکر اسلامی ، استکبار ستیزی و مردم سالاری و وحدت طلبی ، ریشه در آموزه های اسلامی دارد . شاخصه اسلامی انقلاب ایران ، باعث شد که پس از پیروزی آن ، نظامی نوین شکل بگیرد که دارای دو خصلت جمهوری و اسلامی است . امام خمینی (ره) در این زمینه می فرماید : " انقلاب ایران ، هم از نظر محتوا و هم ظاهر ، اسلامی بوده است " و تاکید می کند : " سایر انقلابها برای رسیدن به مسائل دنیوی بوده ، ولی انقلاب ایران ، اهداف متعالی تری دارد . "

البته آنچه که امام خمینی ( ره) ، بیش از همه بر آن تاکید دارد ، حقیقت اسلام به عنوان یک دین جامع و کامل است . در برخی از کشورها ، اسلام ، مجموعه ای از اعمال عبادی و شخصی محسوب می شود و جنبه های اجتماعی و سیاسی آن بسیار کمرنگ است . اما هنگامی که امام ، اسلام را به عنوان تابلوی راهنما ، هدف و ویژگی اصلی انقلاب مطرح کرد ، ابعاد مختلف این مکتب ، اعم از فردی ، اجتماعی و سیاسی را مد نظر داشت . ایشان در وصیتنامه خود می نویسد : " اسلام ... مکتبی است که برخلاف مکتبهای غیر توحیدی ، در تمام شئون فردی و اجتماعی و مادی و معنوی و فرهنگی و سیاسی و نظامی و اقتصادی دخالت و نظارت دارد ..."

از طرف دیگر ، اسلام آئینی است که به صورت بنیادین ، ظلم و تعدی را نمی پذیرد . همین ویژگی اسلام ، انگیزه های لازم را در مردم ایران برای مبارزه با استبداد داخلی و استعمار خارجی ایجاد کرد . امام خمینی (ره) ازجمله ویژگی های اسلام را ستیز با استکبار می دانست و اسلام زنده و پویایی را که با قدرتهای سلطه گر مقابله می کند ، اسلام ناب محمدی (ص) می خواند ، چرا که پیامبر اسلام نیز بر این مشخصه ، پای می فشرد . خصیصه ظلم ستیز و عدالتخواهانه اسلام که در انقلاب ایران ، به شکلی بارز تجلی یافت ، اکنون به صورت عدم سازش با قدرتهای مستکبر و سرکش و مقاومت در برابر نظام سلطه ، نه تنها در ایران ، بلکه در بسیاری از کشورهای اسلامی دیگر رواج یافته است . آیت ا... خامنه ای جانشین شایسته امام و رهبر انقلاب اسلامی ، درمورد شاخصه های اسلام ناب محمدی می فرماید : " اسلام ناب محمدی ، اسلام عدل و قسط ، اسلام عزت ، اسلام حمایت از ضعفا و پا برهنگان و محرومان ، اسلام دفاع از حقوق مظلومان و مستضعفان ، اسلام جهاد با دشمنان و سازش ناپذیری با زورگویان و فتنه گران و اسلام اخلاق و فضیلت و معنویت است . "

به این ترتیب ، اسلامی که انقلاب ایران بر بستر آن شکل گرفته و به اقتدار کنونی رسیده ، مکتبی جهانی ، کامل و غنی است که توان نجات بشر از مشکلات متعدد امروز را دارد . به عبارت دیگر انقلاب اسلامی ایران ، مکاتب مادی بویژه لیبرالیزم و کمونیزم را به چالش کشید . کمونیزم چندی پس از آنکه امام خمینی (ره) در نامه ای به گورباچف ، آخرین رهبر شوروی ، سقوط آن را پیش بینی کرد ، فروپاشید و به تاریخ پیوست . پس از آن ، در حالی که لیبرالیزم غربی ، خود را نیروی غالب در جهان و یکه تاز میدان می دید ، با رقیبی تازه نفس و قدرتمند روبرو شد که در حال پیشرفت و بالندگی است . این رقیب توانمند ، دین مترقی اسلام است که با انقلاب ایران ، حیاتی تازه یافت . آیت ا... خامنه ای چندی پیش درمورد ظهور اسلام به عنوان مکتبی قدرتمند دربرابر دیگر مکاتب غربی ، فرمود : " حرکت اسلامی که به برکت پیروزی انقلاب اسلامی در آن شرایط سخت شروع شد ، با وجود توطئه ها و توفانهای گوناگون ، با ایستادگی مردم و کمکهای الهی ، روز به روز قدرتمندتر شد و اکنون دیگر نامی از مکتب مارکسیسم نمانده است و مکتب لیبرال دموکراسی نیز با همه هیمنه سیاسی ، اقتصادی و نظامی خود ، در مقابل جهانیان به زمین خورده است . "

آنچه باعث قدرت یافتن اسلام در عصر کنونی و برتری آن بر مکاتب غربی شده ، موج بیداری اسلامی است که با پیروزی انقلاب اسلامی ایران ، شتاب گرفت و امروزه همه جغرافیای جهان اسلام را تحت تاثیر قرار داده است . در واقع ، ازجمله تاثیرات مهم انقلاب ایران بر دنیای اسلام ، هویت بخشی به مسلمانان و ایجاد بیداری اسلامی در آنها بوده است . مردم ایران نیز هنگامی به پا خاستند که به کمک آموزه های اسلام ، انگیزه ای مضاعف و راهی نو برای مبارزه با نظام استبدادی و استعمارگران ، پیدا کردند . امروزه نه تنها در کشورهای اسلامی ، بلکه در میان اقلیتهای مسلمان در کشورهای غیر اسلامی ازجمله غربی نیز ، روند بازگشت به تعالیم حیاتبخش اسلام و احیای تفکر دینی رو به گسترش است . به همین لحاظ دولتهای غربی که با رشد بیداری اسلامی ، منافع خود را در خطر می بینند ، با تمام امکانات خود می کوشند اسلام را خطری برای مردم مغرب زمین جلوه دهند .
آیت ا... خامنه ای در این زمینه تاکید می کند : " با آغاز بیداری اسلامی که نقطه اوج آن ، استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران بود ، اردوگاه استعمار غربی با تهدیدی بزرگ روبرو شد ."

امام خمینی (ره) همواره احیای اسلام و آشکار شدن نقش دین در اصلاح امور جامعه بشری را از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی ، می خواند . البته انقلاب اسلامی ایران در کنار بیداری اسلامی ، اهداف دیگری را نیز تعقیب کرده که وحدت امت اسلامی ، از آن جمله است . همانطور که قبلا نیز گفته شد ، اتحاد و همدلی مردم از عوامل مهم پیروزی انقلاب بزرگ ایران بود . اینک نیز انقلاب اسلامی در آستانه دهه چهارم حیات خود ، تقویت هرچه بیشتر جهان اسلام و تحکیم وحدت را در میان امت اسلامی پیگیری می کند .

اسلام همواره پیروان خود را به وحدت فرا خوانده است . این موضوع در شرایط کنونی جهان اسلام که قدرتهای غربی در پی چپاول کشورهای اسلامی هستند ، اهمیتی مضاعف یافته است . به همین دلیل امام خمینی (ره) و آیت ا... خامنه ای بیش از هر موضوعی ، بر اتحاد و همبستگی مسلمانان تاکید کرده اند . امام در یکی از سخنرانی های خود ، تفرقه را از شیطان و وحدت را رایحه ای از جانب خداوند رحمان می داند . ایشان همچنین تاکید می کند : " مسلمین به حکم اسلام باید متحد باشند تا بتوانند دست اجانب و استعمارگران را از دخالت در کشورهای خود قطع کنند ." بدیهی است هر اندازه تلاشها برای وحدت افزایش یابد ، توطئه های دشمنان اسلام برای ایجاد اختلاف و تفرقه در میان امت اسلامی نیز بیشتر می شود . به همین دلیل آیت ا... خامنه ای هشدار می دهد که : " مسلمانان باید آگاه باشند ، فریب دشمن و تبلیغات ترفند آمیز او را نخورند . وحدت و همدلی ما ، نخستین آماج دشمن است و نباید اجازه داد که تفاوتهای فرقه ای و مذهبی و طایفه ای ، بهانه های اختلاف شود . "
آرمانهایی چون حاکمیت اسلام ، مبارزه با استکبار ، بیداری و اتحاد مسلمانان که انقلاب اسلامی بر آنها تاکید می کند ، جایگاه مهم و حساس این انقلاب را در جهان اسلام نشان می دهد . در برنامه بعد ، به بعضی دیگر از آرمانها و مبانی فکری انقلاب اسلامی خواهیم پرداخت .

برگرفته از سایت :صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران


دسته ها :
X