به نام او که تارهای قلب را برای نواختن آفرید

خدایاچنان کن سرانجام کار*توخشنودباشی ومارستگار

        ***********************

دلتنگ مباش * زیرا دلتنگی تو را از دنیا و آخرت باز می دارد

        ***********************

خدا هیچ چیزی را بی سبب نساخت و هیچ قلبی را بی هدف

سفری هزار فرسنگ فقط با یک گام تو آغاز می شود

آن هم تلاش توست

        ***********************

زر عزیز آفریدست خدای

هر که خوارش بکرد خوار بشد

        ***********************

با دیدن محدودیت در خویشتن خداوند را محدود نگیر

        ***********************

هزاران نفر برای آمدن باران دعا می کنند

اما غافل از اینکه خدا به فکر کودکی است که چکمه هایش سوراخ است

        ***********************

خدایا کمکم کن تا هر وقت می خواهم راجع به راه رفتن کسی قضاوت کنم

اول کمی با کفشهای او راه بروم .    (دکتر شریعتی)

         **********************

شبهای دراز بی عبادت چه کنم

طبعم به گناه کرده عادت چه کنم

گویند کریم است و گنه می بخشد

گیرم که ببخشد ز خجالت چه کنم

       **********************

شاد و پیروز باشید

 ارزومند ارزوهای شما    

ستاره تنها اما عاشق   


دسته ها :
شنبه بیست و دوم 1 1388
X