معاون طرح و مهندسی شرکت ارتباطات سیار گفت: براساس استراتژی این شرکت، تقویت کننده ها و BTSهای جاده ای همراه اول، با استفاده از انرژی خورشیدی کار خواهند کرد. حسن رضوی در گفت وگو با موبنا با اشاره به نصب BTSهای خورشیدی در برخی نقاط کشور اظهار داشت: درحال حاضر درحال آزمایش این آنتن ها برای نصب در جاده های مختلف کشور هستیم. مهندس رضوی در پاسخ به این پرسش که آیا BTSهای خورشیدی در تهران نصب می شود، اظهار داشت: به دلیل این که شبکه برق در تهران از قدرت کافی برخوردار است، نصب این آنتن ها از لحاظ اقتصادی در این استان به صرفه نیست. رضوی با بیان این که به طور عمده نصب BTSهای خورشیدی در مکان هایی صورت می گیرد که نصب تجهیزات برق رسانی هزینه بر باشد، خاطرنشان کرد: به دلیل این که در جاده های کشور برق رسانی خیلی سخت و هزینه بر است نصب این نوع آنتن ها صرفه و توجیه اقتصادی دارد.


دسته ها :
يکشنبه هفدهم 9 1387
X