محققان طرح خلاقانه ای ارائه کرده اند که با استفاده از آن آب باران در سیستم بزرگی همچون چتر دریافت و سپس به تانکرهای مخصوص منتقل می شود. به گزارش مهر، این طرح خلاقانه از سوی یک مبتکر استرالیایی ارائه شده است و با استفاده از آن از بارش های شدید باران برای افزایش منابع آب ذخیره شده، استفاده خواهد شد.

این طرح جدید Watree نام دارد و به عنوان سیستم فوق مدرن ذخیره سازی آب باران معرفی شده است.

این سیسستم همچون چتر بزرگی است که در عین حال که در روزهای بارانی به عنوان سرپناهی مطمئن از سوی مردم مورد استفاده قرار می گیرد، در نقش جمع آوری کننده آب باران نیز ظاهر می شود.

آب بارانی که از این طریق جمع آوری می شود، به تانکرهای مخصوصی منتقل و در روزهای کم آبی به کار گرفته می شود.


دسته ها :
يکشنبه هفدهم 9 1387
X