مرتفع ترین برج چین به عنوان نمادی از بهره گیری از فناوری های نوین و پاک به شکل مارپیچی در سال ٢٠١٤افتتاح خواهد شد.

به گزارش مهر، این برج فوق مدرن در منطقه شانگهای چین ساخته می شود و مشخصه اصلی آن استفاده از طیف وسیعی از فناوری های سبز و دوستدار محیط زیست عنوان شده است.

این برج ٦٣٢متری به شکل مارپیچی روانه آسمان شانگهای خواهد شد.

استفاده از طرح مارپیچی مزایای زیست محیطی مختلفی دارد و در عین حال تأثیر مثبتی بر پایداری آن نیز می گذارد.

این برج در برگیرنده ٩ساختمان مرتفع سیلندری شکل در دل خود است که روی یکدیگر سوار می شوند.

در این برج مرتفع از سیستم های جمع آوری آب باران برای خنک سازی سایر سیستم های برج استفاده خواهد شد. همچنین از یک سری توربین های بادی برای تولید الکتریسیته مورد نیاز آپارتمان های برج استفاده می شود.


دسته ها :
شنبه شانزدهم 9 1387
X