بسیاری از ما فراموش می کنیم که گیاهان ارگانیسم های زنده پیچیده ای هستند چرا که حرکات و فعل و انفعالاتشان چندان ملموس نیست.

اکنون گروهی از کارشناسان برای تقویت ارتباط عاطفی انسان ها با گیاهان، گلدانی با توانایی نمایش عینی فرآیند تنفس گیاه طراحی کرده اند که با شبیه سازی فرآیند تنفس، بسته به وجود شرایط مناسب، مانند عملکرد ریه های انسان، منبسط و منقبض می شود و بدین شکل افراد متوجه خواهند شد که چه زمان گیاه در حال نفس کشیدن است و چه زمان، تنفس آن متوقف می شود.

زمانی که تنفس گیاه متوقف می شود، این گلدان شبیه ساز هوشمند به فرد اعلام می کند که به گیاه خود آب دهد و آن را در مقابل نور خورشید بگذارد.

این سیستم همچنین به کود ویژه ای مجهز شده است که نیاز افراد را برای استفاده از کودهای شیمیایی برطرف می کند.


دسته ها :
شنبه شانزدهم 9 1387
X