کلیه طرح های پژوهشی کاربردی به طور ١٠٠درصد بیمه می شود و بیمه این طرح ها از ابتدای سال آینده اجرایی می شود.

مهندس صابری مدیر سرمایه گذاری پارک فناوری پردیس ریاست جمهوری با بیان این  خبر در گفت و گو با خراسان افزود:در بند «ج» ماده ٤٥ قانون برنامه چهارم بحث بیمه طرح های پژوهشی نیز مطرح شده و با توجه به این که تنها یک سال و نیم از زمان برنامه چهارم باقی مانده و پیش نویس برنامه پنجم درحال تهیه است، ما تلاش کردیم در فرصت باقی مانده اقداماتی برای اجرایی شدن این بند از قانون انجام شود.

یکی از الزاماتی که باعث طرح موضوع بیمه طرح های پژوهشی شد این بود که تعداد قابل توجهی از کسانی که در حوزه های دانش بنیان وارد می شدند برای تبدیل طرح پژوهشی خود به یک محصول و کاربردی کردن آن، سال ها وقت و سرمایه خود را صرف می کردند اما متاسفانه در نهایت این طرح بنابه دلایل مختلف به نتیجه دلخواه نمی رسید و از این حیث ضررهای زیادی به پژوهشگران تحمیل می کرد.

در عین حال بسیاری از پژوهشگران برای پروژه هایی از این قبیل وام های کلان می گیرند و طبیعی است که وقتی کار به نتیجه نمی رسد این پژوهشگران که جزو نخبگان جامعه نیز محسوب می شوند، گرفتار مسائلی مانند مشکلات قضایی و ... می شوند که چندان خوشایند نیست درحالی که چنان چه یک پشتوانه قوی در قالب بیمه یا سایر حمایت های مالی برای این افراد وجود داشته باشد جلوی ضرر و زیان ناشی از شکست طرح های پژوهشی گرفته می شود و سرمایه گذاری هایی که پژوهشگران در این راه انجام داده اند قابلیت بازگشت پیدا می کند.

وی گفت: برهمین اساس در بند «ج» ماده ٤٥ قانون برنامه چهارم بحث بیمه طرح های پژوهشی نیز مطرح شده بود اما متاسفانه با توجه به این که تنها یک سال و نیم از زمان برنامه چهارم باقی مانده است و پیش نویس برنامه پنجم درحال تهیه است، ما تلاش کردیم در فرصت باقی مانده اقداماتی برای اجرایی شدن این بند از قانون انجام شود.

وی اضافه کرد: برای اجرایی شدن این قانون ابتدا به شرکت های مختلف بیمه ای اعم از خصوصی و دولتی مراجعه کردیم اما موضوع چندان مورد استقبال قرار نگرفت چرا که برای شرکت های بیمه صدور یک بیمه نامه جدید باید جنبه اقتصادی داشته باشد و برای تعیین نرخ حق بیمه باید آماری از طرح های مشابه قبلی وجود داشته باشد درحالی که با توجه به این که از تعداد طرح های پژوهشی کاربردی که در مرحله نتیجه گیری دچار مشکل شده باشند، آمار دقیقی وجود ندارد و سامانه ویژه ای هم برای این موضوع در نظر گرفته نشده بود، بنابراین شرکت های بیمه ای نتوانستند در ابتدا برای تعیین نرخ حق بیمه، اقدامی انجام دهند.

اما سرانجام مذاکره بین شرکت  بیمه ایران به عنوان مجری طرح بیمه طرح های پژوهشی کاربردی و بیمه مرکزی، به عنوان مجوزدهنده این طرح و پارک علم و فناوری پردیس به عنوان یک بخش دولتی زیر مجموعه نهاد ریاست جمهوری آغاز شد و برای حل مسئله نبود آمار دقیق از طرح های پژوهشی، به این نقطه مشترک رسیدیم که اجرایی شدن هر طرح پژوهشی که جنبه کاربردی دارد، باید از توجیه اقتصادی برخوردار باشد و در این صورت پژوهشگران بتوانند وارد کار پژوهشی شوند.

وی اضافه کرد: به طور کلی در تقسیم بندی طرح های پژوهشی ما با ٣ گروه از طرح ها مواجه هستیم؛ یک دسته طرح های تحقیقات بنیادی، گروه دیگر طرح های تحقیقاتی توسعه ای و دسته سوم طرح های تحقیقاتی کاربردی.

طرح های بنیادی طرح هایی هستند که جنبه تحقیقاتی صرف دارند و برای توسعه علم کاربرد دارند نه حل مشکل.

طرح های تحقیقاتی توسعه ای نیز همین طور است این طرح ها به طور عمده به منظور تکمیل یک پروسه تحقیقاتی انجام می شود و به طور مشخص جنبه کاربردی ندارد.

بنابراین پوشش بیمه ای طرح های پژوهشی صرفا طرح های تحقیقاتی و پژوهشی کاربردی را درنظر می گیرد تا خروجی آن بتواند مشکلی را حل و محصولی را به بازار عرضه کند. ضمن این که تشخیص یا تایید این موضوع که طرح های پژوهشی ارائه شده جنبه کاربردی دارند یا خیر، برعهده کارشناس بیمه است.


دسته ها :
شنبه شانزدهم 9 1387
X