فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران و فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی این هفته به صورت جداگانه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی حضور می یابند.به گزارش ایرنا، سرلشگر عطاءا...صالحی فرمانده ارتش جمهوری اسلامی ایران به همراه معاونان خود صبح دوشنبه برای بحث و تبادل نظر در جلسه این کمیسیون شرکت می کند.سرلشگر محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز با معاونان خود به طور جداگانه در جلسه روز دوشنبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حضور می یابد.در همین حال، حسین سبحانی نیا، نایب رئیس دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت وگو با خراسان اعلام کرد که فرمانده کل سپاه و فرمانده کل ارتش درباره استراتژی های کوتاه مدت و بلندمدت خود و هم چنین پیشرفت ها و دستاوردهای نظامی ارتش و سپاه گزارش می دهند و طبعا درباره رزمایش های اخیر نیز بحث خواهد شد.به گفته سبحانی نیا، ممکن است اعضای کمیسیون امنیت ملی این هفته برای بازدید نیروگاه اتمی به بوشهر سفر کنند در این صورت جلسه با فرماندهان کل ارتش و سپاه به دوشنبه هفته آینده موکول می شود.


دسته ها :
شنبه شانزدهم 9 1387
X