ستاد ویژه توسعه فناوری نانو به  منظور سهولت دسترسی به اطلاعات سایت www.nano.ir، به راه اندازی سامانه پیام کوتاه اقدام کرده است. به گزارش ایسنا، با بهره گیری از این سامانه که به  منظور ارتباط online با کاربران ایجاد شده است، می توان با ارسال پیام کوتاه به شماره ١٠٠٠٦١٠٠از آخرین اخبار علوم و فناوری نانو در ایران و جهان و وضعیت حمایت های تشویقی مطلع شد. علاوه  بر این ، سامانه مزبورفرصت استفاده از واژه نامه نانو موجود در سایت را نیز فراهم می کند. مخاطبان باید برای دریافت ٢خبر آخر، کلمه news و برای اطلاع از آخرین وضعیت درخواست حمایت تشویقی، کد پی گیری را به این شماره ارسال کنند. برای بهره گیری از لغت نامه فناوری نانو نیز می توان با ارسال لغت مورد نظر، معادل فارسی و توضیحات آن را دریافت کرد.
دسته ها :
پنج شنبه جهاردهم 9 1387
X