محققان دانشگاه علوم پزشکی شیراز برای اولین بار دریافتند که به جای سیلیکون بند می توان از یک بافت زنده پای فرد (فیشالاتا) برای جراحی عضله مایل فوقانی چشم استفاده کرد. دکتر محمد رضا طالب نژاد، دانشیار بخش چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در گفت وگو با ایسنا در این مورد اظهار داشت: افرادی که به انحراف عمودی چشم مبتلا هستند، عضله مایل فوقانی چشم در آن ها پر کارشده است و در نتیجه برای نگاه کردن به پایین و خواندن و نوشتن دچار مشکل می شوند. در این صورت باید برای طولانی تر و در نتیجه کم کار کردن این عضله از روش جراحی استفاده کرد اما در حال حاضر موفق به انجام جراحی با تکنیک جدید شدیم که در این روش یک بافت زنده از پای فرد را به جای سیلیکون بند استفاده می کنیم. وی خاطر نشان کرد : این تکنیک جدید روی٢٤چشم انجام شده و خوشبختانه نتیجه مطلوبی به همراه داشته است.


دسته ها :
پنج شنبه جهاردهم 9 1387
X