تحقیقات نشان می دهد که حرف زدن با تلفن همراه و حتی با هندزفری ، خیلی بیشتر از این که یک فرد پر حرف در کنار راننده باشد، موجب گیجی و حواس پرتی راننده می شود. به گزارش فارس، محققان آمریکایی اعلام کردند که حرف زدن با تلفن همراه موجب گیجی و حواس پرتی راننده می شود و حتی تأثیر آن از یک مسافر پر حرف نیز بیشتر است. به گفته محققان دانشگاه یوتا ، حرف زدن با تلفن همراه باعث می شود تا سرعت واکنش رانندگان جوان به شدت کاهش پیدا کند و حتی می توان گفت که واکنش کسی که با تلفن همراه حرف می زند، همانند واکنش یک راننده مست است.


دسته ها :
پنج شنبه جهاردهم 9 1387
X