پژوهشگران در حال ساخت گوشی هایی هستند که از طریق انرژی موجود در امواج صوتی افراد در زمان مکالمه شارژ می شود.

به گزارش فارس ، امواج صوتی ایجاد شده به دنبال تکلم افراد و تغییر و تحول آن ها به گونه ای است که می توان از آن ها برای شارژ تلفن های همراه استفاده کرد. به اعتقاد این پژوهشگران ، با استفاده از برخی عناصر شیمیایی خاص در طراحی گوشی ها که در برابر انرژی امواج صوتی حساس و قادر به جذب و بهره گیری از این انرژی هستند می توان از طریق حرف زدن با گوشی آن را شارژ کرد.

موادی که برای جذب انرژی مکالمات صوتی به کار می رود ابعاد وضخامتی در حد چند نانومتر دارد و در عین حال از انعطاف پذیری بالایی برخوردار است. (هر نانومتر مساوی با یک میلیاردیم متر است.)


دسته ها :
پنج شنبه جهاردهم 9 1387
X