معاون علمی و فناوری رئیس جمهور ور ئیس بنیاد ملی نخبگان از آغاز برنامه جدید بنیاد ملی نخبگان برای ارزیابی و حمایت از اختراعات موثر ، مفید و علمی خبر داد. به گزارش مهر، دکتر صادق واعظ زاده اعلام کرد: ٤یا ٥سال قبل تعداد اختراعات ثبت شده در کشور سالانه کمتر از هزار مورد بود اما در سال گذشته نزدیک به ٧هزار اختراع ثبت شده داشته ایم و با تشویق هایی که در سال نوآوری و شکوفایی انجام می شود، پیش بینی می کنیم امسال تعداد اختراعات ثبت شده در کشور به حدود ١٠هزار مورد برسد که نشانه ای از رشد انگیزه و تلاش جدی برای نوآوری است.

رئیس بنیاد ملی نخبگان سامان دهی و پشتیبانی اختراعات در کشور را یک ضرورت اعلام کرد و گفت: باوجود تعداد بسیار زیاد اختراعات ثبت شده ، مبنای علمی و میزان نوآوری آن ها به هنگام ثبت اختراع کاملا بررسی و ارزیابی نمی شود. علاوه بر آن اختراع به معنی واقعی باید کاربردی باشد و بتواند مورد استفاده قرار بگیرد و مشکلی از مردم را حل کند یا ثروتی بر اساس آن تولید شود و خلاصه این که کالایی یا خدماتی براساس آن به وجود آید. این موارد در نظام موجود ثبت اختراعات کشور کاملا بررسی نمی شود. وی افزود: اختراعات ثبت شده در کشور باید از نظر تطابق با اصول و قوانین علمی، میزان نوآوری و قابلیت کاربردی شدن مورد ارزیابی قرار گیرد.

واعظ زاده گفت: مسئله بعدی این است که اختراعات معرفی شود و مورد تقدیر قرار گیرد که این امر در دهه فجر انقلاب اسلامی انجام خواهد شد و اختراعات تایید شده به نمایش در خواهد آمد. همچنین اختراعات برجسته باید مورد حمایت قرار گیرد، توسعه پیدا کند و کاربردی شود. اگر اختراعی از قابلیت های لازم برخوردار است باید از کمک های دولت برخوردار شود.

بدین منظور سامانه مفصلی طراحی شده است تا مخترعان به شکل الکترونیکی اطلاعات اختراع ثبت شده خود را وارد این سیستم کنند. این سامانه با کمک استادان دانشگاه، نوآوران و مخترعان برجسته، اختراعات را داوری و ارزیابی می کند و مواردی که ویژگی های برجسته داشته باشد از سوی بنیاد ملی نخبگان مورد حمایت قرار خواهد گرفت.

واعظ زاده خاطرنشان کرد: بنیاد ملی نخبگان منابعی را در اختیار مخترعان برجسته قرار می دهد تا نوآوری خود را تکمیل کنند و تا مرز تجاری شدن جلو ببرند.

وی افزود: اجرای این طرح شروع شده است و از مخترعان تقاضا می شود طبق فراخوان بنیاد ملی نخبگان اطلاعات اختراعشان را وارد سامانه کنند.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با بیان آن که این حرکت برای اولین بار در کشور انجام می شود، خاطرنشان کرد: منابع لازم برای حمایت از اختراعات نیز آماده شده و در اختیار بنیاد ملی نخبگان قرار گرفته است. ما امیدواریم در سال نوآوری و شکوفایی با این برنامه حرکت جدیدی در کشور شکل بگیرد به نحوی که اختراعات موثر، مفید و علمی شکوفا شود و در اختیار صنایع و شرکت ها قرار گیرد یا خود مخترعان به سمت تولید و عرضه نوآوری خود به مردم و جامعه بروند.

در مرحله اول این طرح مخترعانی که اختراعشان را در سال های ٨٤و ٨٥به ثبت رسانده اند می توانند برای ارزیابی علمی اختراع خود به پایگاه اطلاع رسانی بنیاد ملی نخبگان به نشانی www.bmn.irمراجعه کنند.


دسته ها :
پنج شنبه جهاردهم 9 1387
X