در ادامه رزمایش دریایی اتحاد ٨٧، موشک های هوا به سطح و بمب های پرنده توسط جنگنده های ارتش با موفقیت شلیک شد. به گزارش فارس، در دومین مرحله از رزمایش دریایی اتحاد ٨٧، جنگنده های F4E نیروی هوایی ارتش که اخیرا به روز شده اند، اهداف مورد نظر را مورد حمله قرار دادند.

این جنگنده ها با حمل موشک های AGM علیه اهداف دریایی و نیز رها کردن بمب های پرنده، اهداف سطحی را هدف قرار دادند که با موفقیت به اهدف یاد شده اصابت و آن را نابود کرد. پس از انجام این ماموریت، عملیات پشتیبانی نزدیک هوایی جهت ایجاد برتری نیروهای خودی علیه دشمن توسط این جنگنده ها صورت گرفت و سپس جنگنده های F4D نیروی هوایی ارتش با حمل مهمات سنگین، به اهداف سطحی مورد نظر دریایی حمله کردند. پس از انهدام این اهداف، پوشش هوایی جهت ایجاد امنیت در دریای عمان و تداوم برتری توسط این جنگنده ها صورت گرفت. شلیک این موشک ها و بمب های پرنده در قالب مرحله دوم رزمایش بزرگ دریایی اتحاد ٨٧صورت می گیرد که اکنون مرحله دوم آن در حال برگزاری است و فاز اصلی آن از امروز پنجشنبه به اجرا گذاشته خواهد شد.

حمله ناوشکن ها و زیردریایی ها به یگان های دشمن فرضی
امیر دریادار قاسم رستم آبادی سخنگوی رزمایش دریایی اتحاد ٨٧نیز در پایان مرحله دوم این رزمایش در جمع خبرنگاران با تاکید بر توانمندی نیروی دریایی ارتش در صیانت از مرزهای آبی کشور اظهار داشت:آبهای نیلگون دریای عمان روز چهارشنبه شاهد اجرای اقدامات تاکتیکی علیه یگان های دشمن فرضی در دریا و نیز کشف، شناسایی و انهدام نیروهای نفوذکننده با استفاده از ناوشکن های رزمی، زیردریایی ها و هواپیماهای تاکتیکی شناسایی و بدون سرنشین بود. امیر دریادار حبیب ا... سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش نیز سه شنبه  شب در دیدار حدود ٤٠وابسته نظامی خارجی در ایران، نیز با تشریح دستاوردهای نیروی دریایی ارتش در طول ٣٠پس از پیروزی انقلاب، با تصریح بر این نکته که در حال حاضر نیروی دریایی ایران قدرتمندترین نیروی دریایی منطقه است، گفت: نیروی دریایی از برنامه های پیش بینی شده نیز جلوتر حرکت می کند.
دسته ها :
پنج شنبه جهاردهم 9 1387
X