تمام خون هاى اهدایى در کشور به صورت داوطلبانه انجام مى شود. «عبدالحمید باقری» معاون امور مجلس و استان هاى سازمان انتقال خون کشور با بیان این مطلب در شیراز گفت: کشور ایران در منطقه خاورمیانه تنها کشورى است که به صورت داوطلبانه خون دریافت مى کند و حتى بحث خون جایگزین نیز که در گذشته مطرح بود بیش از دو سال است که حذف شده است. وى اظهار داشت: در سال گذشته در کل کشور یک میلیون و 700 هزار واحد خون از خون دهندگان دریافت شد که براساس برنامه این میزان در سال جارى به یک میلیون و 800 هزار واحد خواهد رسید. وى با بیان این مطلب که هیچ نیازى به خون را در کشور بدون پاسخ نگذاشته ایم افزود: طبق آمار، معمولاً بیماران تالاسمى در طول ماه یک یا دو مرتبه از خون هاى اهدایى استفاده مى کنند و از مجموع خون هاى جمع آورى شده حدود 35 تا 40 درصد به مصرف بیماران تالاسمى مى رسد. وى گفت: در حال حاضر در کشور بیش از 200 پایگاه انتقال خون ثابت وجود دارد و پایگاه هاى سیار را نیز براساس نیاز و ضرورت دایر مى کنیم.
دسته ها :
پنج شنبه جهاردهم 9 1387
X