دولت نهم تمامى محدودیت ها و موانع براى ادامه تحصیل معلولان در دانشگاهها را برداشت. «عبدالوحید فیاضی» رئیس سازمان آموزش و پرورش مازندران با اعلام این خبر در جمع دانش آموزان معلول ممتاز این استان افزود: در حال حاضر هیچ مشکلى بر سر راه تحصیلى معلولان در مقطع دانشگاه وجود ندارد. وى با تاکید بر ضرورت توجه به منزلت معلولان در اجتماع گفت: منزلت و عدالت باید به طور یکسان براى تمامى آحاد جامعه به اجرا درآید. وى افزود: دولت در صدد گسترش امکانات تحصیل براى دانش آموزان معلول و استثنایى است. فیاضى ضرورت مناسب سازى معابر را براى آمد و شد معلولان یادآور شد و افزود: این مشکل با کمک دستگاههاى اجرایى برطرف خواهد شد. وى گفت: با حمایت دولت، 17 دستگاه تاکسى ون براى ایاب و ذهاب دانش آموزان مدارس استثنایى مازندران خریدارى شد که در سال هاى قبل سابقه نداشت.
دسته ها :
پنج شنبه جهاردهم 9 1387
X