براى اولین بار میزان صادرات غیرنفتى کشور از پیش بینى برنامه چهارم توسعه فراتر رفت. «موسى وفائیان» رئیس اتاق بازرگانى و صنایع و معادن مازندران با اعلام این خبر افزود: در برنامه چهارم توسعه میزان صادرات غیرنفتى کشور حدود 15میلیارد دلار در نظر گرفته شده در حالى که هم اکنون میزان صادرات به 16 میلیارد دلار بالغ شده است. وى گفت: با روند کنونى صادرات تا پایان امسال این میزان به 20 میلیارد دلار خواهد رسید. وى رشد توان صادراتى کشور را در یک دهه از 2 میلیارد دلار به 16 میلیارد دلار، نشانه عزم فعالان اقتصادى براى بالندگى نظام دانست و افزود: توسعه صادرات از سیاست هاى پایه اى کشور در بخش اقتصادى است. وفائیان گفت: تسهیل قوانین و مقررات، اعطاى مشوق ها و رفع موانع پیش رو توان صادرات کشور را در سال هاى آینده افزایش خواهد داد. وى تصریح کرد: بخش خصوصى براى اجراى طرح هاى اساسى دولت در حوزه صادرات آمادگى کافى دارد.
دسته ها :
پنج شنبه جهاردهم 9 1387
X