در نخستین واکنش به تصاویر منتشره از سوی رسانه های عربی و مصری در خصوص دست دادن شیخ الازهر با شیمون پرز،  شیخ الازهر تاکید کرد دست دادن من با شیمون پرز تصادفی بود.

به گزارش ایسنا محمد سید الطنطاوی شیخ الازهر در گفت وگو با روزنامه  الجریده  چاپ کویت گفت: پیش از این فرصت آشنایی با شیمون پرز را نداشتم و دست دادن من با وی تصادفی بود.

الطنطاوی تصریح کرد: دست دادن ما در یکی از دیدار ها میان هیئت های شرکت کننده در یکی از جلسات گفت وگو میان ادیان در مقر سازمان ملل صورت گرفت. وی افزود: من در یک لحظه با بیش از٢٠ نفر دست دادم و یکی از آن ها رئیس اسرائیل بود. شیخ الازهر تاکید کرد: آن چه که اتفاق افتاد تنها یک تصادف بود و از قبل برنامه ریزی نشده بود و هیچ منظوری در خصوص آن وجود نداشت.

وی در پایان گفت: من با پرز توافقنامه ای در خصوص چشم پوشی از مسئله  فلسطین امضا نکردم که چنین جنجالی به پا شده. نمایندگان و فعالان مصری نسبت به دست دادن شیخ الازهر و شیمون پرز در کنفرانس گفت وگوی ادیان ابراز نارضایتی شدید کردند. برخی فعالان و نمایندگان مصر کناره گیری طنطاوی را از پستش خواستار شده اند به ویژه این که وی روابط محکمی با نظام حاکم مصر دارد.

روزنامه های مصری به نقل از طنطاوی نوشته اند هر کسی که با دشمنش روبرو نشود ترسو است.


دسته ها :
سه شنبه دوازدهم 9 1387
X