نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی گفت: نامه فرستاده شده از سوی نمایندگان کنگره آمریکا به ایران مبنی بر درخواست مذاکرات با ایران، هنوز در حال بررسی است و قطعا تا تغییرات جدی در رفتار عملی مسئولان آمریکا ایجاد نشود، این درخواست را قبول نخواهیم کرد. محمدرضا باهنر، نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران افزود: این نامه جدیدی نیست و مربوط به دوره هفتم مجلس شورای اسلامی است که با بررسی های آن دوره مجلس، پاسخی به این نامه داده نشد و مسکوت ماند.

وی تصریح کرد: اخیرا در سفری که همکاران ما به نیویورک برای شرکت دراجلاس صندوق بین المللی پول داشتند، یکی از نمایندگان کنگره آمریکا درخواست پاسخ نامه را از همکاران ما داشت.

محمدرضا باهنر گفت: اکنون پاسخ به این نامه در دستور کار قرار دارد و مذاکرات با آمریکا تنها بدون پذیرفتن هیچ پیش شرطی درحال بررسی است.

سبحانی نیا: مسکوت ماندن نامه نمایندگان کنگره آمریکا دلیل خاصی نداشت
در همین حال، حسین سبحانی نیا، نایب رئیس دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هشتم و عضو هیئت رئیسه مجلس هفتم در گفت وگو با خراسان درباره دلیل مسکوت ماندن موضوع نامه نمایندگان آمریکا در مجلس هفتم آن گونه که باهنر به آن اشاره کرده و همچنین تاخیر در واکنش مجلس هشتم به این نامه به دلیل انتخابات آمریکا آن گونه که لاریجانی به آن تصریح کرده بود، گفت: مسکوت ماندن و علنی نشدن نامه نمایندگان آمریکا در مجلس هفتم دلیل خاصی نداشت بلکه دلیل آن عام و مغایرت با سیاست های کلی نظام مبنی بر مذاکره نکردن با آمریکا بود. سبحانی نیا افزود: براساس اظهارات آقای باهنر باید منتظر تغییر سیاست های آمریکا در عرصه عمل بود تا مجلس هم به نامه نمایندگان آمریکا واکنش نشان دهد. تاکید بر گفت وگو با ایران در قالب شعار و تبلیغات صوری و هم زمان اعمال فشار علیه کشورمان در مجامع بین المللی، شورای امنیت و ١+٥ نشان می دهد که تاکنون رویه آمریکا تغییری نکرده و باید منتظر بود که آیا اوباما تغییرات عملی در سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران به وجود می آورد یا نه.

برخی NGOهای ایرانی به آمریکا سفر کرده اند
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا همچون برخی NGOهای آمریکایی، NGOهای ایرانی نیز به آمریکا سفر و احیانا با مقام هایی از این کشور دیدار کرده اند، اظهار کرد: سفر NGOهای ایرانی و هیئت های پژوهشی کشورمان هم به آمریکا صورت می گیرد و ممکن است با مقام های آمریکایی هم دیدارهایی کرده باشند اما تاکنون گزارش رسمی درباره این سنخ دیدارها نداشته ایم. نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت وگو با ایسنا نیز گفت: گروه های غیردولتی آمریکایی اخیرا برای مذاکره با ایران تحرکات بیشتری داشته اند که باید ماهیت اصلی آن ها مشخص شود. حسین سبحانی نیا افزود: در دیدگاهی خوشبینانه این گروه ها می توانند به نزدیکی دیدگاه های تصمیم گیران سیاسی ٢ کشور و انتقال مسائل و مشکلات ٢جانبه کمک کنند. وی اظهار داشت: قبل از انجام مذاکرات باید هدف گروه های درخواست کننده، اطلاعاتی که مدنظر آن هاست و وابستگی سیاسی آن ها، مشخص شود.


دسته ها :
سه شنبه دوازدهم 9 1387
X