معاون نظارت و مدیریت شبکه ارتباطات سیار ایران گفت: اگر پیامک هایی که ارسال می شود نامناسب بوده و خلاف شئونات کشور باشد، ورودی های آن شبکه خاص را مسدود می کنیم و نمی گذاریم پیامی از آن شبکه وارد کشور شود. محمدحسین فلاح اصغری در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: هر شرکتی که در خارج ثبت شده و با اپراتور خارجی قراردادی بسته باشد می تواند طبق قرارداد به هر تعداد مشترکی که درنظر دارد در کشورمان پیامک ارسال کند. وی با بیان این که پیامک هایی که از خارج کشور ارسال می شود، وارد شبکه ما نمی شود تصریح کرد: اگر مشترکی درخواست یا اعتراضی در این زمینه داشته یا تمایل نداشته باشد پیامی به هر دلیل از جمله تبلیغاتی بودن برایش ارسال شود می تواند درخواست خود را به شماره ٠٩٩٩٠ اعلام کند.
دسته ها :
دوشنبه یازدهم 9 1387
X