رئیس پژوهشگاه هوافضا با تشریح روند پرتاب راکت «کاوش٢» به فضا که طی آن نخستین عکس یک پروژه ایرانی از فضا تهیه شد، اعلام کرد: در مراحل بعدی این پروژه محموله راکت های کاوش حامل دوربین هایی برای تهیه عکس از زمین و آسمان خواهد بود.

به گزارش ایسنا، دکتر محسن بهرامی روز گذشته در مراسمی که برای تقدیر از دست اندرکاران پروژه تحقیقاتی راکت «کاوش٢»برگزار شد با تاکید بر این که این گونه راکت ها ذاتا تحقیقاتی بوده و هدف از این پروژه توسعه علم و فناوری صلح آمیز فضایی بوده است، اظهار داشت: سه شنبه گذشته موفقیتی را درسطح کشور و در حوزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری داشتیم که قابل توجه می باشد و توانستیم راکت «کاوش٢»را با موفقیت پرتاب کنیم. رئیس پژوهشگاه هوافضا با بیان آن که این پروژه از حدود ٤سال پیش آغاز شده بود، ادامه داد: در واقع این پرتاب دومین پرتاب است کما این که پرتاب اول تا ارتفاع ١٠کیلومتر بود که با اشکالاتی رو به رو شدیم و سعی کردیم در این پرتاب که با موفقیت نیز انجام شد اشکالات را رفع کنیم. مجری طرح راکت «کاوش٢»خاطر نشان کرد: این پرتاب قرار بود بهمن ماه سال گذشته انجام شود که با توجه به آن که پرتاب اول با اشکالاتی روبه رو شده بود تمام تلاش را به کار گرفتیم و تست ها انجام شد تا کار پرتاب دوم با موفقیت بیشتری صورت گیرد.

وی در ادامه عنوان کرد: از محاسن راکت کاوش آن است که در آن وسایل پیچیده به کار برده نمی شود و در این پرتاب چون زاویه پرتاب بیش از ٦٠تا ٧٠درجه باز نمی شد مجبور شدیم که سطح شیب را افزایش دهیم تا به بیش از ١٨٠درجه برسیم و این در واقع به معنای سرعت آن است. دکتر بهرامی یادآور شد:  با پرتاب دوم سعی داریم بستری را آماده کنیم که هر کس در زمینه های تحقیقاتی طرحی را دارد و قصد دارد بیرون از جو را مورد مطالعه قرار دهد، این بستر بیشتر فراهم شود. وی با تاکید بر آن که تمام مراحل طراحی، تجزیه و تحلیل، مونتاژ و تست نهایی راکت در داخل کشور انجام شده است، اظهار داشت: پرتاب راکت «کاوش٢»به عهده یکی از پرتاب کننده های داخلی بوده و در مراحل مختلف ساخت آن از تمام مراکز داخلی که امکاناتی داشته اند کمک گرفته شد و دانشگاه هایی حتی در سطح هیئت علمی همکاری داشته اند که درنهایت مدیریت آن با پژوهشگاه هوافضا وابسته به وزارت علوم بوده است. دکتر بهرامی درباره اطلاعاتی که از طریق این موشک به زمین منتقل شده است نیز گفت: تعدادی عکس و اطلاعاتی شامل درجه حرارت و فشار محیط توسط محموله به زمین منتقل شده است. وی تصریح کرد: روی این راکت دوربینی برای نظارت عملکرد نصب شده بود که بتوانیم باز شدن چتر و جدا شدن این راکت را کنترل کنیم و در واقع دوربینی برای تصویربرداری نداشت که در راکت های کاوش بعدی تلاش می شود راکت حامل دوربین هایی برای تهیه عکس از زمین و آسمان باشد. شایان ذکر است که هفته گذشته راکت کاوش ٢به همت محققان پژوهشگاه هوافضا با موفقیت به فضا پرتاب شد و با انجام ماموریت خود به وسیله چتر مخصوص پس از دقایقی به زمین بازگشت.


دسته ها :
دوشنبه یازدهم 9 1387
X