معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به بروز بحران مالی جهانی، گفت: مدیریت مناسب نظام بانکی کشور در امر سپرده گذاری در بانک های خارجی به نحوی بود که هم اکنون حتی یک سنت از دلارهای ایران در بانک هایی که با بحران ورشکستگی مواجه شده اند وجود ندارد.

رضا راعی در گفتگو با فارس با اشاره به اعمال تحریم های اقتصادی علیه نظام بانکی کشور، اظهار داشت: علی رغم اینکه به نظر می رسید در این شرایط گشایش اعتبارات اسنادی برای بانک های ایران با مشکلات جدی روبرو شود، ولی هنوز بسیاری از بانک های دنیا روابط خود را با بانک های ایرانی حفظ کرده اند. وی افزود: با این وجود نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران همچنان در حال رایزنی با بسیاری از بانک های دنیا به منظور برقراری روابط جدید بین بانکی است. به گفته معاون ارزی بانک مرکزی این بانک ها در سطح بین المللی از اعتبار لازم برخوردارند ولی جزء بانک هایی هستند که در شرایط عادی مورد توجه قرار نگرفته اند.


دسته ها :
دوشنبه یازدهم 9 1387
X