معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن اعلام کرد: پرداخت تسهیلات ٥/٧ میلیون تومانی ساخت ٢٠٠هزار مسکن روستایی به میزان هزار و ٥٠٠میلیارد تومان در ماه جاری آغاز می شود. عزیزاله مهدیان در گفتگو با مهر گفت: پرداخت تسهیلات ٥/٧ میلیون تومانی با کارمزد ٥درصد به منظور اجرای برنامه ساخت ٢٠٠هزار مسکن روستایی سهمیه سال ٨٧در ماه جاری آغاز می شود و به تدریج پرونده های مربوطه به سیستم بانکی معرفی خواهند شد.معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن با اشاره به اتمام پرداخت تسهیلات برنامه ساخت مسکن روستایی سال گذشته، اظهارداشت: برنامه ساخت مسکن روستایی در سال گذشته معادل ٣٠٠هزار واحد بود که امسال ٢٠٠هزار واحد آن موفق به دریافت تسهیلات ٥/٦میلیون تومانی از طریق بانک ها شده اند.مهدیان با بیان اینکه روند کند پرداخت تسهیلات از سوی سیستم بانکی برنامه ساخت واحدهای مسکن روستایی را به تاخیر می اندازد، افزود: با اتخاذ تمهیدات دولت و بانک مرکزی، در سال جاری روند پرداخت تسهیلات به مسکن روستایی تسریع خواهد شد.
دسته ها :
دوشنبه یازدهم 9 1387
X