عضو پارلمان عراق گفت: درگیری میان محافظان نخست وزیر عراق و نیروهای پیش مرگ کرد مستقر در پارلمان عراق، باعث شد تا سربازان آمریکایی منطقه  سبز بغداد را به محاصره خود درآورند.

به  گزارش فارس، صبح یکشنبه به  دنبال ورود "نوری المالکی" نخست وزیر عراق به  محوطه  پارلمان، درگیری شدیدی میان محافظان وی و پیش مرگان کرد مستقر در پارلمان عراق رخ داد.

"عمر حسین" عضو پارلمان عراق نیز در گفت وگو با فارس خبر فوق را تایید کرد و گفت: درگیری محافظان المالکی و گارد ویژه  محافظت از پارلمان عراق زمانی رخ داد که  محافظان نخست وزیر عراق می خواستند که  با حمل اسلحه  سنگین وارد پارلمان شوند که  این امر با مخالفت پیش مرگان کرد مواجه  شد و موجب شد درگیری میان طرفین به  خشونت کشیده  شود.

از سوی دیگر سایت رسمی اتحادیه  میهنی کردستان عراق از تشدید درگیری های منطقه  سبز بغداد خبر داد و تصریح کرد: در حال حاضر منطقه  سبز بغداد توسط نیروهای آمریکایی محاصره  شده  است.

به دنبال انفجار سال گذشته  در پارلمان عراق مسئولیت امنیت و آرامش پارلمان عراق و بسیاری از نهادهای دولتی به  درخواست حکومت عراق به  نیروهای پیش مرگ کرد واگذار شده  است و آن ها هنوز نیز در منطقه مذکور مستقر می باشند.


دسته ها :
دوشنبه یازدهم 9 1387
X