رئیس دفتر مجلس اعلای اسلامی عراق در تهران تصریح کرد: تقریبا تمام هشدارها و نظراتی که آیت ا... سیستانی در مورد توافق نامه امنیتی داده بود، تامین شده است.

ماجد غماص، رئیس دفتر مجلس اعلای اسلامی عراق در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به تصویب توافق نامه امنیتی عراق و آمریکا که با رای حدود سه چهارم نمایندگان پارلمان عراق تصویب شده است، گفت: این که سه چهارم اعضا به آن رای داده اند امر مطلوبی محسوب می شود که توانسته در این توافق نامه سیادت عراقی ها را حفظ و حداقل امتیازات را به طرف آمریکایی بدهد.

وی اضافه کرد: آیت ا... سیستانی هشدارهایی در مورد این توافق نامه داده بود که تقریبا تامین شده است، ضمن این که همه چیز توافق نامه نیز رو شده و مورد غیرعلنی در آن دیده نمی شود.

غماص هم چنین لحاظ شدن بحث همسایگان و تعرض نکردن به آنان از خاک عراق را از دیگر نقاط قوت توافق نامه امنیتی بر شمرد.

او با یادآوری این نکته که پس از ٦ماه، همه پرسی در عراق برای این توافق نامه انجام می گیرد، یادآور شد: این فرصت مناسبی است که پس از ٦ماه بحث و بررسی، مردم با اطلاع از مفاد توافق نامه بتوانند در یک همه پرسی نظر قطعی خود را اعلام کنند. رئیس دفتر مجلس اعلای اسلامی عراق با تاکید بر این که همه ما در چارچوب نظر مرجعیت حرکت می کنیم، خاطرنشان کرد: هر چه که مرجعیت در عراق بگوید مورد قبول ماست و ما ملزم به رعایت آن هستیم.


دسته ها :
دوشنبه یازدهم 9 1387
X