روزنامه ملیت ترکیه از ارتباط موساد با گروه ارگنکون ترکیه که اقدام به طراحی کودتا علیه دولت آنکارا کرده بودند، خبر داد.

به گزارش ایسنا این روزنامه چاپ ترکیه نوشت که بازپرسی درحال انجام از اعضای این گروه که متهم به طرح ریزی یک کودتا علیه دولت ترکیه بودند و هم چنین تحقیقات دیگری که در خارج از ترکیه انجام شده حاکی از احتمال ارتباط سازمان جاسوسی اسرائیل (موساد) با این گروه است.

این روزنامه با اشاره به وجود یک خاخام یهودی به نام تونگای گونای به عنوان یکی از اعضای گروه ارگنکون که به کانادا فرار کرده، اعلام کرد: این فرد برای موساد فعالیت می کرد.

این روزنامه هم چنین نوشت: نیروهای امنیتی استانبول برخی اسناد را که در سال ٢٠٠١ گم شده بود در منازل گونای در استانبول پیش از فرارش به کانادا کشف و ضبط کردند. این روزنامه به اسناد موجود و کشف شده در حوزه فعالیت های این گروه اشاره کرد و نوشت: براساس این مدارک مشخص شده است که یک بازرگان یهودی ترک حدود ١٧ میلیارد دلار در بازارهای ترکیه به نفع موساد سرمایه گذاری کرده بود که سال ١٩٩٥ در شرایطی پیچیده و مبهم ترور شد. براساس این گزارش، بازرگانان یهود ترک نقش بسیار مهمی را در این سرمایه گذاری ها و استفاده از آن در قراردادهای پیچیده مربوط به گروه ارگنکون ایفا کرده اند. روزنامه آکشام ترکیه نیز چهارم ماه اوت به اسناد محرمانه گروه ارگنکون اشاره کرده بود که از نقش گسترده موساد در بسیاری از مسائل و تحولات پیچیده ترکیه طی سال های اخیر حکایت داشت.


دسته ها :
يکشنبه دهم 9 1387
X