شرکت TiVO وب سایتی راه اندازی کرده است که کاربران با مراجعه به آن از طریق تلفن همراهشان می توانند برخی مدل های دستگاه های خانگی ضبط ویدئو را فعال کنند و برنامه های مورد نظرشان را حتی در صورتی که در خانه حضور نداشته باشند، ضبط کنند. به گزارش فارس ،افرادی که از گوشی خود به اینترنت دسترسی دارند با مراجعه به سایت com.tivo. Mمی توانند برای ضبط برنامه های مختلف از طریق دستگاه های DVR برنامه ریزی و با چند کلیک روی گوشی، دستگاه ضبط ویدئوی خانگی خود را از راه دور فعال کنند.
دسته ها :
شنبه نهم 9 1387
X