اخترشناسان مولکول قندی را در منطقه ای از کهکشان راه شیری شناسایی کرده اند که ارتباط مستقیمی با پیدایش حیات اولیه دارد. به گزارش مهر، منطقه ای که این مولکول شناسایی شده است، در جایی قرار دارد که امکان وجود سیارات قابل سکونت دور از ذهن نیست. تیمی از اخترشناسان بین المللی در دانشگاه کالج لندن با استفاده از تلسکوپ رادیویی IRAM در فرانسه موفق به شناسایی دقیق این مولکول با عنوان glycolaldehyd درمنطقه ای از فضا شدند که حدود ٢٦هزار سال نوری از زمین فاصله دارد.


دسته ها :
شنبه نهم 9 1387
X