با ابتکار ٢محقق آمریکایی نوعی ساعت ارائه شده است که انرژی مورد نیاز برای آن به وسیله لیموترش تأمین می شود. به گزارش مهر، این ساعت دیجیتالی به شدت مورد توجه محققان قرار گرفته است. صفحه دیجیتالی و مستطیلی این ساعت روی یک صفحه چوبی قرار گرفته است که در داخل آن ٢میله باریک از جنس مس و روی نیز قرار دارد. تنها کاری که استفاده کننده باید انجام دهد بریدن لیمو و قرار دادن تکه های آن روی هر یک از این میله هاست. میله های باریک مس و روی در مجاورت اسید سیتریک لیموترش واکنش الکترولیزی را آغاز می کنند که نتیجه این واکنش شیمیایی تولید الکتریسیته است. برآورد شده است که یک لیموترش می تواند تا یک هفته انرژی مورد نیاز برای این ساعت دیجیتالی را تأمین کند.


دسته ها :
شنبه نهم 9 1387
X