رویترز-ایران: ازگفت وگوبا اوبامااستقبال می کنیم.

دیزرت مورنینگ - رایس: تصمیم گیری درباره دفتر حفاظت منافع آمریکا درتهران به دولت اوباما واگذار می شود.

نیویورک تایمز- ایران، توان غنی سازی اورانیوم خود را افزایش داد.

جروسالم پست- ایران و لبنان قرارداد امنیتی ٥ ساله امضا کردند.

رویترز- ایران با راه اندازی ٥ هزار سانتریفیوژ با سرعت برنامه هسته ای را دنبال می کند.

بلومبرگ- مقام های روسی با مشاوران اوباما برای عادی سازی روابط با ایران در ارتباط هستند.


دسته ها :
شنبه نهم 9 1387
X