؛لاورنس کانون، وزیر خارجه جوان و بی تجربه  فرمانداری کانادا، در توهین آشکار علیه ملت ایران با اظهارات ناپخته ای که در شان دولتمردان این کشور است از وضعیت حقوق بشر در ایران اعلام ناخرسندی کرد و از مقامات کشورمان خواست تا در انجام تعهدات حقوق بشری احساس مسئولیت بیشتری کنند. به گزارش ایسنا، کانادا علی رغم نقض سیستماتیک حقوق بومیان این کشور، مدتی است به منظور عطف توجه جامعه جهانی از زیر پا گذاشتن حقوق صاحبان اصلی این فرمانداری، در جایگاه مدعی حقوق بشر نشسته و با طرح ادعاهای واهی علیه کشورهای مستقل، سعی در نابودی بی سر و صدای مردم بومی این فرمانداری دارد.


دسته ها :
پنج شنبه هفتم 9 1387
X