از زمان ابداع های تلفن همراه، سازندگان و طراحان انواع گوشی به اشکال مختلف را به بازار ارائه کرده اند اما اکنون یک اسلحه کمری به شکل تلفن همراه ساخته شده است. به گزارش موبنا، پلیس ایتالیا این گوشی مرگبار که قابلیت تغییر شکل به یک اسلحه کلت را دارد، به نمایش گذاشت. این کلت کمری به همراه دیگر سلاح ها و مواد مخدر، در نزدیکی ناپل ایتالیا از یک باند قاچاقچی کشف و ضبط شده است. به گفته کارشناسان، این وسیله که به صورت یک تلفن همراه تغییر شکل داده شده است، قابلیت شلیک ٤ گلوله را دارد.


دسته ها :
پنج شنبه هفتم 9 1387
X