دانشمندان با استفاده از فناوری نانو به روشی دست   یافتند تا بدون آسیب به سلول  های سالم، به سلول  های تومور دارو برسانند.

به گزارش فارس، دانشمندان دانشگاه استنفورد با کمک نانولوله  های کربنی و مولکول  های پپتیدی، فرآیند رساندن داروی پاکسی  تاکسل به تومور سینه را ١٠برابر بهبود بخشیدند.

در این روش از مولکول  های پپتیدی به عنوان شناساگر اختصاصی برای دارو رسانی هدفمند و فعال به سلول  های تومور استفاده شد.

دانشمندان به روشی دست   یافتند تا بدون آسیب به سلول  های سالم، به سلول  های تومور دارو برسانند. این روش که در آن از نانولوله کربنی تک  دیواره استفاده شده، به دانشمندان اجازه داده است که نسبت بیشتری از داروی ورودی به بدن را به سلول  های سرطانی برسانند، این کار منجر به کاهش مقدار کل داروی لازم برای تزریق و ایجاد اثر درمانی مطلوب می شود.


دسته ها :
پنج شنبه هفتم 9 1387
X