دانشنامه دفاع مقدس با ٥٧٣مطلب شامل مقاله، گزیده کتاب، پرسش و پاسخ و چکیده پایان نامه هم زمان با هفته بسیج روی اینترنت قرار گرفت.
به گزارش مهر، این دانشنامه با محتوای ٤١نمایه در قالب ١١نمایه اصلی و ٣٠نمایه فرعی با محوریت دفاع مقدس در دسترس عموم علاقه مندان قرار دارد.
مدیر اجرایی پایگاه حوزه به نمایه های اصلی این دانشنامه اشاره کرد و گفت: دفاع مقدس از آغاز تا پایان، دفاع مقدس و رهبری انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و نقش مردم، شهدا و دفاع مقدس، دفاع مقدس و نقش قدرت های خارجی وسازمان های بین المللی، پیروزی ها و تلخی های دفاع مقدس از جمله نمایه های اصلی است.
دسته ها :
پنج شنبه هفتم 9 1387
X