معاون توسعه مدیریت و امور مجلس وزارت رفاه از افزایش سرانه ماهانه مددجویان تا 100درصد خبر داد و گفت: هم اکنون این گروه بین 320تا 600هزارریال دریافت مى کنند. «نادعلى الفت پور» در گفت وگو با برنا، در خصوص برنامه  ریزى براى ساخت 19هزار واحد مسکونى براى معلولان که انجام آن قبلا از سوى وزارت رفاه و تامین اجتماعى اعلام شده بود گفت: کل اعتبار مربوط به مسکن مربوط به سال هاى 87-86 از سوى وزارت رفاه به سازمان بهزیستى تحویل داده شده است. الفت پور از اقدامات وزارت رفاه و تامین اجتماعى براى افزایش سرانه ماهیانه مددجویان کشور خبر داد و بیان داشت: این کار از سوى وزارت رفاه عملیاتى شده است. وى همچنین در خصوص میزان افزایش ریالى پرداختى ماهیانه به مددجویان خاطرنشان کرد: پیش از این مددجویان ماهانه کمتر از 320هزارریال دریافت مى کردند که هم اکنون بین 320تا حداکثر 600هزار ریال افزایش یافته است.
دسته ها :
پنج شنبه هفتم 9 1387
X